Dominion Bible Institute – certyfikaty ukończenia

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.
On zaiste wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.
Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia; Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie…

Psalm 91
Certyfikat ukończenia drugiego roku szkoły biblijnej Dominion Bible Institute – Maria Wojnowska
Certyfikat ukończenia drugiego roku szkoły biblijnej Dominion Bible Institute – Maria Wojnowska
Certyfikat ukończenia drugiego roku szkoły biblijnej Dominion Bible Institute – Miron Wojnowski
Certyfikat ukończenia drugiego roku szkoły biblijnej Dominion Bible Institute – Miron Wojnowski