The Reinhard Bonnke School of Fire – certyfikaty ukończenia

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Mateusza 28:18-20
Certyfikat ukończenia The Reinhard Bonnke School of Fire - Maria Wojnowska
Certyfikat ukończenia The Reinhard Bonnke School of Fire – Maria Wojnowska
Certyfikat ukończenia The Reinhard Bonnke School of Fire - Miron Wojnowski
Certyfikat ukończenia The Reinhard Bonnke School of Fire – Miron Wojnowski