Złota ni srebra nie mam, ale TO CO MAM DAJĘ TOBIE! | Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥 Mamy w sobie lekarstwo zdolne uleczyć ten ginący świat wokoło! To lekarstwo ma na imię JEZUS!

Dzieje Apostolskie 2:1 do 3:9

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/

#krosnodlaJezusa