Co to jest Ewangelia?

W skrócie Ewangelia to opowieść o tym, jak Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby pokazać nam miłość Boga i ofiarując swoje życie za nasze grzechy utorować nam drogę do wiecznego życia. Jest to przesłanie nadziei, miłości i odkupienia. Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał szatana diabła — raz na zawsze odnosząc nad nim zwycięstwo! Teraz wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć swoje serce na tę Dobrą Nowinę, przyjmując ofiarę Jezusa osobiście do swojego życia!

Jezus Chrystus nakazał uczniom: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Mk 16:15 a Paweł Apostoł napisał: Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.Rz 1:16

Ewangelia: Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie

Planem Boga od zawsze było, aby człowiek mógł być jedno z Nim, chodząc w Bożej obecności. Jednak przez nieposłuszeństwo, któremu ulegli Adam i Ewa w raju, ludzkość poddała się pod panowanie szatana, który ich zwiódł. Zaczął się czas oddzielenia od Boga. Na świat wszedł grzech, a przez grzech zapanowała śmierć.

Bóg jest miłością.1J 4:8 On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.2P 3:9

Bóg pragnął, aby ludzie znów mogli być jedno z Nim, jak na początku. Jednak Biblia mówi, że nasze grzechy oddzielają nas od Boga.Iz 59:2 Grzeszny człowiek nie może przebywać w obecności Świętego Boga, bo Boża Świętość by go unicestwiła.

Miłość Boga do człowieka

Ogromna miłość Boga do człowieka spowodowała, że Bóg ofiarował Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wziął na siebie nasze grzechy, nasze winy, i poniósł na swoim ubiczowanym ciele wszystkie nasze choroby i cierpienia. Poniósł karę, na którą to my zasłużyliśmy. On był doskonały; On nie popełnił żadnego grzechu, więc cierpiał w nasze miejsce — z miłości do nas, aby nas uratować.

Dlatego Biblia mówi: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.J 3:16

Czy odpowiesz na tę Miłość?


Jezus wziął na siebie Twoje i moje grzechy

Jezus powiedział: Kto wierzy w Syna, nie będzie potępiony, ale kto nie uwierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.J 3:18

Powiedział: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.J 15:13 I powiedział także: Wy jesteście moimi przyjaciółmi.J 15:14, jeśli robicie to, co wam przykazuję.

To jest Ewangelia – Dobra Nowina. Jezus umarł za Ciebie i za mnie. Poniósł Twoje i moje grzechy. Wziął na siebie całą karę.
Bóg dał swojego jedynego Syna, aby poniósł Twój i mój sąd w nasze miejsce. Wierzył, że jesteśmy tego warci. Jego akt Miłości dowodzi, jak bardzo Bóg kocha Ciebie i mnie.

Zbawienie jest za darmo, ale Jezusa kosztowało wszystko. Drogo zostaliśmy kupieni.1Kor 7:23 Własną Krwią zapłacił za nas.


Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa…

Ta obietnica w Biblii jest dla Ciebie: Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.Rz 10:9,10

Zrób to dziś. Nie czekaj. Odpowiedz na tę Miłość już teraz. On Cię kocha. On umarł, aby Cię odkupić. Aby Cię uwolnić. Abyś odzyskał swoje dziedzictwo. Abyś mógł nazywać siebie Dzieckiem Boga.

Zawołaj do Niego:

„Panie Jezu Chryste, przyjdź do mojego serca. Przebacz mi moje grzechy. Obmyj mnie i oczyść mnie. Uwolnij mnie. Przemień mnie. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś, że przelałeś za mnie Swoją Świętą Krew. Dziękuję, że zmartwychwstałeś, abym ja miał nowe życie w Tobie.

Dziś przyjmuję Ciebie jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Odwracam się od grzechu, odwracam się od świata, pragnę podążać za Tobą do końca moich dni. Napełnij mnie swoim Świętym Duchem, objaw mi Swoją wolę i doskonały plan, który masz na moje życie.”

Jeżeli zrobiłeś to z głębi serca, Jezus przyszedł do Twojego serca i na stałe zamieszka w Tobie.J 14:23 W jednej chwili przeszedłeś ze śmierci do życia, spod mocy ciemności do królestwa Bożego.Kol 1:13
Jego miłość przemieni Cię, odnowi, uwolni, oczyści. Przygotuj się, bo Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo jak wcześniej!
Pamiętaj, aby zawsze biec do Boga, a nie uciekać od Niego. Poznawaj Ojca czytając Jego Słowo — Biblię, karmiąc się nim, a będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liście nigdy nie więdną!Ps 1

Uzdrowienie — zapłacone na Krzyżu

Jeżeli Twoje ciało fizyczne niedomaga, zmagasz się z jakąś chorobą — wiedz, że Jezus nie tylko poniósł na krzyż Twoje i moje grzechy. On wziął także na siebie wszystkie nasze choroby, niedomagania i bóle.Iz 53, Ps 103, 1P 2:24 Jezus ożywił Twojego Ducha, i ma moc także uzdrowić Twoje fizyczne ciało.

Potrzebujesz modlitwy? Uzdrowienia? Uwolnienia? Przyjdź na Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, napisz do nas poprzez formularz Prośba o modlitwę, lub przyjdź na jedno z naszych niedzielnych spotkań — więcej informacji na stronie: Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie.