Kategorie
Blog - Uczniostwo

Najnowsze filmy na naszym kanale YouTube

Jezus Cię Kocha! 346

Ewangelia w/g św Mateusza audiobook - mp3 do słuchania - UBG

Wydawaj Owoc obfity! | Pastor Miron Wojnowski


Wszystkie filmy kanału Jezus Cię Kocha! na YouTube
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Kościoły Chrześcijańskie RIVER na świecie

Założyciele Kościoła River

Dr Rodney i Adonica Howard-Browne są założycielami Revival Ministries International, The River at Tampa Bay Church i River University w Tampa na Florydzie. W grudniu 1987 roku Rodney wraz ze swoją żoną Adonicą i trojgiem dzieci, Kirsten, Kelly i Kennethem, przeprowadzili się ze swojej ojczyzny – RPA, do Stanów Zjednoczonych – powołani przez Boga jako misjonarze z Afryki do Ameryki. Pan przemówił do ps. Rodneya słowem proroctwa: „Ameryka siała misjonarzy przez ostatnie 200 lat, zamierzam wzbudzić ludzi z innych narodów, aby przybyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wysyłam potężne przebudzenie do Ameryki”.

Z pasją dla zdobywania dusz, przynoszenia przebudzenia i mobilizacji Ciała Chrystusa, ps. Rodney i Adonica prowadzili spotkania przebudzeniowe i zdobywali dusze w osiemdziesięciu pięciu krajach (300 City Tour, Good News campaigns, R.M.I. Revivals, the Great Awakening Tours, oraz „the Stand”). W rezultacie ponad 30 milionów cennych ludzi przyszło do Chrystusa, a dziesiątki tysięcy wierzących zostało przebudzonych, ożywionych i zmobilizowanych do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Mateusza – audiobook – UBG

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/rx__9E4UFpU

Ewangelia Mateusza – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Mateusza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Mateusza – Jezus jako Lew z Plemienia Judy

Lew z Plemienia Judy – to główny obiekt zainteresowania Mateusza. Ciekawe jest to, że w rozdziałach 5-18 Mateusz skupia się na służbie Jezusa Chrystusa na północy kraju, umieszczając w tekście dziesięciokrotne poselstwo nazywane Kazaniem na Górze, następnie opisuje dziesięć cudów Jezusa, i Jego dziesięciokrotne odrzucenie. Dopiero w dalszych rozdziałach Ewangelii Mateusza opisana jest służba Jezusa na południu kraju – w Judei.

Trzy główne tematy jakie odnajdujemy w tej Ewangelii to Kazanie na Górze, siedem parabol (podobieństw) o Królestwie, oraz temat powtórnego przyjścia Jezusa. Mateusz wśród innych przypowieści o Królestwie umieszcza jedną z najbardziej znanych w całej Biblii – przypowieść o Siewcy. Jezus mówi, że to co jest siane w tej przypowieści to Boże Słowo. Gleba to serca ludzi, które to Słowo mogą przyjąć lub nie. Dlatego też nie wszystkie gleby wydają owoc w równym stopniu, i Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego tak jest.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Imiona Boga

Każde z imion użytych w odniesieniu do Boga opisują inny aspekt Jego charakteru:

El, ELOAH: Bóg „mocny, silny, zaszczytny” (1 Księga Mojżeszowa 7.1; Księga Izajasza 9.6)- etymologicznie El pojawia się w odniesieniu do „mocy” jak w słowach: „Mam moc” (1 Księga Mojżeszowa 31.29). El odwołuje się także do innych cech, takich jak jedność (4 Księga Mojżeszowa 23.19), zazdrość (5 Księga Mojżeszowa 5.9) i współczucie (Księga Nehemiasza 9.31), ale rdzeń całej koncepcji mocy pozostaje.

ELOHIM: Bóg „Stwórca, Wszechmocny i Potężny” (1 Księga Mojżeszowa 17.7; Księga Jeremiasza 31.33)- liczba mnoga formy Eloah podkreśla doktrynę Trójcy. Począwszy od pierwszych zdań w Biblii, ponadnaturalna moc Boża jest dowodem na to, że Bóg (Elohim) swoim słowem stworzył świat (1 Księga Mojżeszowa 1.1).

EL SHADAJ: „Bóg wszechmocny”, „Mocarz Jakuba” (1 Księga Mojżeszowa 49.24; Psalm 132.2, 5)- mówi o Bożej mocy nad wszystkim.

ADONAJ: „Pan” (1 Księga Mojżeszowa 15.2; Księga Sędziów 6.15)- używane w miejscu YHWH (JAHWE), które było uznawane przez Żydów za zbyt święte by mogło być używane przez grzesznych ludzi. W Starym Testamencie, imię Jahwe częściej używane było w odniesieniu do Bożego postępowania z ludem Bożym, natomiast Adonaj w odniesieniu do Bożego działania względem pogan.

JAHWE: „PAN” (5 Księga Mojżeszowa 6.4; Księga Daniela 9.14)- mówiąc dokładnie, jedyna właściwa nazwa dla Boga. Pierwszy raz imię to zostało użyte przez Mojżesza „JESTEM który JESTEM” (2 Księga Mojżeszowa 3.14). Imię to wskazuje na bardzo osobiste przebywanie Boga. Jahwe jest obecny, dostępny, bliski tym, którzy wołają o jego pomoc (Psalm 107.13), przebaczenie (Psalm 25.11) i prowadzenie (Psalm 31.3).

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pokora i pycha

Zachęcamy Cię do przeczytania tego tekstu i pozwolenia, aby wchłonęło się to w Twojego ducha… Zmień MNIE, o PANIE ❤️🔥

Pycha może zdegradować najwyższych aniołów do diabłów, a POKORA może podnieść upadłe ciało i krew do tronów aniołów. Oto ostateczny plan BOGA, który podnosi Nowe Stworzenie z upadłego królestwa aniołów: w tym celu staje ono w stanie wojny między ogniem i pychą upadłych aniołów a POKORĄ BARANKA BOŻEGO, aby ostatnia trąba mogła oznajmić wielką prawdą poprzez głębię wieczności: że zło nie może mieć innego początku jak pycha i nie może mieć innego końca jak POKORA.
Prawda jest taka: Pycha może w tobie umrzeć lub nic co z Nieba nie może w tobie żyć. Pod sztandarem Prawdy ODDAJ SIĘ CICHEMU I POKORNEMU DUCHOWI ŚWIĘTEMU JEZUSA. POKORA musi zasiać ziarno, inaczej nie będzie żniwa w Niebie.

Nie myśl, że pycha to tylko niewłaściwe usposobienie, ani że POKORA to tylko przyzwoita cnota: albowiem jedno jest śmiercią, a drugie jest życiem; jedno to całe piekło, drugie to całe Niebo. Ile masz w sobie pychy, tyle masz w sobie żyjących upadłych aniołów; ile masz w sobie prawdziwej pokory, tyle masz w sobie BARANKA BOŻEGO. Gdybyś mógł zobaczyć, co każde poruszenie pychy robi z twoją duszą, błagałbyś wszystko, co napotkasz, aby wyrwało ci tę żmiję, choćby za cenę utraty ręki lub oka. Gdybyś mógł zobaczyć, jaka słodka, Boska, przemieniająca Moc tkwi w pokorze, jak usuwa truciznę z twojej natury i czyni miejsce, aby DUCH BOŻY mógł w tobie zamieszkać, wolałbyś raczej być podnóżkiem całego świata niż chcieć pychy choćby w najmniejszym stopniu.