Kategorie
Blog - Uczniostwo

Najnowsze filmy na naszym kanale YouTube

Biblia mówi, że Bóg powierza każdemu zadania według jego możliwości, zdolności, "pojemności". Chcesz, aby przez ciebie obficie przepływało Boże Życie, błogosławieństwo, uzdrowienie? Powiększ swoją Duchową zdolność, "pojemność". Jak to zrobić - dowiesz się z nagrania.

W pierwszej części Pastor Godwill tłumaczy, jakie znaczenie ma post dla naszych fizycznych ciał. Dowiesz się tego, co powinieneś wiedzieć o przedłużonym poście, zanim do niego przystąpisz.
W drugiej części nauczania Pastor Godwill wyjaśnia duchowe znaczenie postu, i od czego zależy nasza skuteczność w pracy dla Królestwa Niebieskiego.

Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego ZDOLNOŚCI, i zaraz odjechał.
Mateusza 25:14-15

Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym; Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
Judy 1:20-21

Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu i szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć obecności Boga i odnaleźć wolność, to zapraszamy Cię!
Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Pan, doświadcz Mocy Bożej Miłości! Bądź tam, gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia!
Przyjdź i wzrastaj w wierze, stając się uczniem Jezusa Chrystusa. Bądź częścią wspólnoty wierzących, którzy doświadczają Boga każdego dnia swojego życia.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/
__
Link do oryginału w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=G3XCjUvbPao

Biblia mówi, że Bóg powierza każdemu zadania według jego możliwości, zdolności, "pojemności". Chcesz, aby przez ciebie obficie przepływało Boże Życie, błogosławieństwo, uzdrowienie? Powiększ swoją Duchową zdolność, "pojemność". Jak to zrobić - dowiesz się z nagrania.

W pierwszej części Pastor Godwill tłumaczy, jakie znaczenie ma post dla naszych fizycznych ciał. Dowiesz się tego, co powinieneś wiedzieć o przedłużonym poście, zanim do niego przystąpisz.
W drugiej części nauczania Pastor Godwill wyjaśnia duchowe znaczenie postu, i od czego zależy nasza skuteczność w pracy dla Królestwa Niebieskiego.

Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego ZDOLNOŚCI, i zaraz odjechał.
Mateusza 25:14-15

Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym; Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
Judy 1:20-21

Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu i szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć obecności Boga i odnaleźć wolność, to zapraszamy Cię!
Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Pan, doświadcz Mocy Bożej Miłości! Bądź tam, gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia!
Przyjdź i wzrastaj w wierze, stając się uczniem Jezusa Chrystusa. Bądź częścią wspólnoty wierzących, którzy doświadczają Boga każdego dnia swojego życia.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/
__
Link do oryginału w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=G3XCjUvbPao

5 0

YouTube Video VVU4UWJ4SGliUGxkcTg3d2JrOXhkRTVBLjFjb0FTNFB0RWR3

Po co jest ten post? Powiększ swoją Duchową Pojemność! - Pastor Godwill Ogbolu


Wszystkie filmy kanału Jezus Cię Kocha! na YouTube
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Przebaczenie: kluczem do uzdrowienia

Ewangelia Łukasza 6:36-37 mówi: „Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone.”

To bardzo ważne: jeżeli macie coś przeciwko komuś, jeżeli brat, siostra zawinili Wam, poranili Was, i może ty osobiście odniosłeś rany, które naprawdę bolą, to jest to czas, aby się z tym uporać i powiedzieć: „Boże, ja nie sądzę tych ludzi, Tobie zostawiam sąd, bo napisane jest, że to Bóg jest sędzią, On jest tym, który sądzi. Do nas należy przebaczenie”.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Chrzest w Duchu Świętym

Przyjmiecie moc Ducha Świętego

Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich mówi: “Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się, jako żywy, w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali Go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz On im odpowiedział, nie do Was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce Ziemi.”

Jezus nie powiedział “przyjmiecie Ducha Świętego i będziecie mówili językami”. On powiedział: przyjmiecie Ducha Świętego, Jego moc i będziecie mi świadkami. Języki są ważne, ale Duch Święty jest nam dany przede wszystkim po to, aby dać nam moc do bycia świadkiem Chrystusa. Będziecie świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii… Kolejność tych fizycznych miejsc: Judea, Samaria i krańce Ziemi nie jest przypadkowa.

Apostołowie stacjonowali w Jerozolimie. Jerozolima w tym fragmencie symbolizuje nasze miejsce, nasz dom. Można powiedzieć: będziecie mi świadkami w Krośnie. Będziecie mi świadkami w Gorlicach. Będziecie mi świadkami w Rzeszowie. Będziecie mi świadkami w Zalasowej. Będziecie mi świadkami, gdziekolwiek gdzie mieszkacie. Potem wymieniona jest Judea, która oznacza nasze nieco dalsze otoczenie. Dzisiaj powiedzielibyśmy: będziecie mi świadkami w całym województwie, regionie.

Kolejne miejsce to: Samaria. Żydzi nie lubili Samarytan, zresztą z wzajemnością. Samaria symbolizuje to miejsce, gdzie są ludzie, których ty może nie lubisz, a oni nie lubią ciebie. Ty będziesz moim świadkiem tam, bo ja cię uzdolnię do tego mocą mojego Świętego Ducha, mówi Pan. I dopiero potem, kiedy już przejdziemy tą drogę, kiedy będziemy świadkiem w swoim domu, kiedy będziemy świadkiem w swojej okolicy, kiedy będziemy świadkiem dla ludzi, którzy nas nie lubią i nie akceptują, dopiero wtedy możemy ruszyć po krańce Ziemi.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Kościół Chrześcijański River w Krośnie – dziękujemy za cudowny 2023 rok!

Kochani! Dziękujemy Wam wszystkim za cudowny 2023 rok! Bez Was, świętych w Panu Jezusie Chrystusie nie byłoby Kościoła, bo Kościół Chrześcijański to Ciało Chrystusa, albo eklezja (wspólnota, zgromadzenie) świętych! Niech błogosławieństwo Boże wylewa się obficie na Wasze życie i Waszych najbliższych, niech Pan rozpromienia oblicze nad Wami każdego dnia!

Kościół Chrześcijański River w Krośnie 2023
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Jak utrzymać uwolnienie – 9 kluczy

Jak utrzymać uwolnienie?

Ważne jest nie tylko, aby zostać uwolnionym, ale także, aby uzyskane uwolnienie utrzymać. Jezus Chrystus poszedł na krzyż, abyśmy mogli być w pełni wolni. Chrystus oznacza „Namaszczony”, a Izajasza 10:27 mówi, że namaszczenie niszczy, zrywa wszelkie jarzmo zniewolenia. Każdy, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa i czyni Go Panem i Zbawicielem swojego życia, może zostać w pełni uwolniony. Ale jak wytrwać w tej pełni wolności? Poniżej przedstawiamy 9 najważniejszych kluczy do doświadczania trwałego uwolnienia w życiu Chrześcijanina.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia św Łukasza audiobook

Wierzysz w Boga? Szukasz drogi do prawdy, wolności i duchowej przemiany? Dobrze trafiłeś! Chcemy Ci pokazać nowy sposób na poznanie Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Ewangelii według św Łukasza.

Ewangelia św. Łukasza, jedna z 66-ciu ksiąg Pisma Świętego, jest bardzo ważnym elementem w budowaniu duchowego fundamentu wiary. Św. Łukasz jako ten, który był wiernym towarzyszem apostoła Pawła, opisuje życie i służbę Jezusa w wyjątkowy sposób, ukazując Go w nowym świetle.

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Łukasza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia w/g św Łukasza audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/893691982
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Napełniaj się Bożym Słowem!

Boże Słowo jest jak mapa prowadząca nas przez życie. To jest przewodnik, który ułatwia nam podejmowanie mądrych decyzji i unikanie pułapek, które czyhają na naszej drodze. Regularne czytanie Słowa daje nam możliwość poznania charakteru Boga. W Jego Słowie możemy zobaczyć Jego miłosierdzie, sprawiedliwość, wierność, mądrość i potęgę. Możemy odkrywać Jego troskę o nasze dobro i zrozumieć, że On zawsze jest przy nas, nawet w najtrudniejszych chwilach. Poznanie Boga pozwala zrozumieć, że On pragnie, byśmy byli podobni do Niego i nosili Jego cechy wśród ludzi.

Odkryj Boży plan na Twoje życie

Poprzez napełnianie się Bożym Słowem, możemy odkrywać Jego plan dla naszego życia. Bóg ma dla nas drogę, zadania i cele, które zostały dla nas przygotowane od założenia Świata. Czytając Jego Słowo, możemy odkrywać te zadania, aby móc je wykonać i pokierować naszym życiem zgodnie z Jego wolą. Pismo Święte porównuje nas, uczniów, do latorośli, które wydają owoce. Jest to doskonała metafora, która pokazuje nam, jak istotne jest wydawanie owocu w naszym życiu duchowym. Każda latorośl, która nie wydaje owocu, zostaje odcięta, a ta, która wydaje owoc, jest oczyszczana, aby mogła wydać owoc obfitszy.

Chrześcijaństwo nie jest religią, jest relacją z Bogiem wyrażającą się w codziennym, praktycznym życiu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie trwali w Jezusie Chrystusie. To właśnie przez naszą jedność z Jezusem Chrystusem możemy wydawać owoc. Kiedy pozwalamy Słowu Bożemu przenikać nasze myśli, słowa i czyny, jesteśmy przemieniani na Jego obraz i podobieństwo. To, co daje nam siłę do wydawania owocu, to Duch Święty, który działa w nas, a nie nasze własne wysiłki.

Wydawaj owoc obfity

Aby wydawać owoc obfity, powinniśmy oddzielić się od tego, co nas odciąga od Boga i powstrzymuje nas od wzrostu duchowego. Może to oznaczać zrezygnowanie z pewnych nawyków, relacji czy przyzwyczajeń, które nam szkodzą. Droga chrześcijańskiego życia nie polega jedynie na zachowaniu powierzchownych religijnych praktyk, ale na autentycznym rozwoju relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Jest to owoc, który wyrasta z przemienionego serca i objawia się w działaniu każdego dnia w miłości, życzliwości, cierpliwości, wdzięczności i hojności.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Kościół Uliczny Iwonicz-Zdrój

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Wam którzy jesteście z nami na spotkaniach Kościoła Ulicznego w Iwoniczu-Zdroju!
Od kilku lat ewangelizujemy w tym pięknym, uzdrowiskowym miasteczku, i ostatnio Bóg kładł nam na sercu, aby rozpocząć tam cykliczne spotkania.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje Imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.

Mateusza 6:9-10

Dzielimy się Bożym Słowem, głosimy Ewangelię, modlimy się o potrzebujących.

Jaka to ogromna radość widzieć jak duchy ludzkie zmartwychwstają, zapraszają Jezusa do swojego życia czyniąc Go Panem i Zbawicielem, doświadczają uzdrowienia duszy i ciała. Na każdym spotkaniu Duch Święty wykonuje potężną pracę w sercach spragnionych Boga.

Na czerwcowych spotkaniach można było otrzymać darmowe Pismo Święte, i wiele osób z tego skorzystało.

Zapraszamy do udziału – w sezonie jesień-zima jesteśmy w wybrane piątki o godzinie 14-tej, na Placu Załuskich w Iwoniczu-Zdroju (przed Starymi Łazienkami).

Do zobaczenia!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Kościoły Chrześcijańskie RIVER na świecie

Założyciele Kościoła River

Dr Rodney i Adonica Howard-Browne są założycielami Revival Ministries International, The River at Tampa Bay Church i River University w Tampa na Florydzie. W grudniu 1987 roku Rodney wraz ze swoją żoną Adonicą i trojgiem dzieci, Kirsten, Kelly i Kennethem, przeprowadzili się ze swojej ojczyzny – RPA, do Stanów Zjednoczonych – powołani przez Boga jako misjonarze z Afryki do Ameryki. Pan przemówił do ps. Rodneya słowem proroctwa: „Ameryka siała misjonarzy przez ostatnie 200 lat, zamierzam wzbudzić ludzi z innych narodów, aby przybyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wysyłam potężne przebudzenie do Ameryki”.

Z pasją dla zdobywania dusz, przynoszenia przebudzenia i mobilizacji Ciała Chrystusa, ps. Rodney i Adonica prowadzili spotkania przebudzeniowe i zdobywali dusze w osiemdziesięciu pięciu krajach (300 City Tour, Good News campaigns, R.M.I. Revivals, the Great Awakening Tours, oraz “the Stand”). W rezultacie ponad 30 milionów cennych ludzi przyszło do Chrystusa, a dziesiątki tysięcy wierzących zostało przebudzonych, ożywionych i zmobilizowanych do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Mateusza – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Mateusza audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/834430939

Ewangelia Mateusza – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Mateusza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Mateusza – Jezus jako Lew z Plemienia Judy

Lew z Plemienia Judy – to główny obiekt zainteresowania Mateusza. Ciekawe jest to, że w rozdziałach 5-18 Mateusz skupia się na służbie Jezusa Chrystusa na północy kraju, umieszczając w tekście dziesięciokrotne poselstwo nazywane Kazaniem na Górze, następnie opisuje dziesięć cudów Jezusa, i Jego dziesięciokrotne odrzucenie. Dopiero w dalszych rozdziałach Ewangelii Mateusza opisana jest służba Jezusa na południu kraju – w Judei.

Trzy główne tematy jakie odnajdujemy w tej Ewangelii to Kazanie na Górze, siedem parabol (podobieństw) o Królestwie, oraz temat powtórnego przyjścia Jezusa. Mateusz wśród innych przypowieści o Królestwie umieszcza jedną z najbardziej znanych w całej Biblii – przypowieść o Siewcy. Jezus mówi, że to co jest siane w tej przypowieści to Boże Słowo. Gleba to serca ludzi, które to Słowo mogą przyjąć lub nie. Dlatego też nie wszystkie gleby wydają owoc w równym stopniu, i Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego tak jest.