Prześlij świadectwo

Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa

Objawienie 12:11a

Pomóż budować wiarę!

Kiedy dzielisz się swoim świadectwem, oddajesz Bogu Chwałę i jednocześnie budujesz wiarę w innych. Jeżeli możesz, napisz krótko, czego doświadczyłeś, co Jezus uczynił dla Ciebie.

Wybrane świadectwa opublikujemy. Możesz sam/sama wybrać, jak Twoje świadectwo będzie podpisane. Jeżeli chcesz, możesz także podać kontakt do Ciebie (nie będzie on nigdzie widoczny).


Podziel się świadectwem

 

Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych w zakresie koniecznym do przesłania zawartości formularza „podziel się świadectwem” na adres lp.ahcokeicsuzej@tkatnok.
Masz prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, oraz żądania usunięcia przesłanego zapytania. Więcej informacji o administratorach strony w dziale „Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie”.