Kategorie
Blog - Uczniostwo

Kościół Uliczny Iwonicz-Zdrój

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Wam, którzy jesteście z nami na spotkaniach Kościoła Ulicznego w Iwoniczu-Zdroju!
Od kilku lat ewangelizujemy w tym pięknym, uzdrowiskowym miasteczku, i ostatnio Bóg kładł nam na sercu, aby rozpocząć tam cykliczne spotkania.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje Imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi — tak jak w niebie.

Mateusza 6:9-10

Dzielimy się Bożym Słowem, głosimy Ewangelię, modlimy się o potrzebujących.

Jaka to ogromna radość widzieć jak duchy ludzkie zmartwychwstają, zapraszają Jezusa do swojego życia, czyniąc Go Panem i Zbawicielem, doświadczają uzdrowienia duszy i ciała. Na każdym spotkaniu Duch Święty wykonuje potężną pracę w sercach spragnionych Boga.

Na czerwcowych spotkaniach można było otrzymać darmowe Pismo Święte i wiele osób z tego skorzystało.

Zapraszamy do udziałuw piątki około godziny 15-tej na Placu Załuskich w Iwoniczu-Zdroju (przed Starymi Łazienkami).

Do zobaczenia!