Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Mateusza – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Mateusza audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/834430939

Ewangelia Mateusza – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Mateusza – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Mateusza – Jezus jako Lew z Plemienia Judy

Lew z Plemienia Judy – to główny obiekt zainteresowania Mateusza. Ciekawe jest to, że w rozdziałach 5-18 Mateusz skupia się na służbie Jezusa Chrystusa na północy kraju, umieszczając w tekście dziesięciokrotne poselstwo nazywane Kazaniem na Górze, następnie opisuje dziesięć cudów Jezusa, i Jego dziesięciokrotne odrzucenie. Dopiero w dalszych rozdziałach Ewangelii Mateusza opisana jest służba Jezusa na południu kraju – w Judei.

Trzy główne tematy jakie odnajdujemy w tej Ewangelii to Kazanie na Górze, siedem parabol (podobieństw) o Królestwie, oraz temat powtórnego przyjścia Jezusa. Mateusz wśród innych przypowieści o Królestwie umieszcza jedną z najbardziej znanych w całej Biblii – przypowieść o Siewcy. Jezus mówi, że to co jest siane w tej przypowieści to Boże Słowo. Gleba to serca ludzi, które to Słowo mogą przyjąć lub nie. Dlatego też nie wszystkie gleby wydają owoc w równym stopniu, i Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego tak jest.

Ciekawostka w Ewangelii św. Mateusza

Ciekawostką jest, że w/g niektórych nauczycieli siedem listów do siedmiu kościołów, jakie znajdujemy w 2 i 3 rozdziale Objawienia św. Jana, korespondują z siedmioma podobieństwami zawartymi w Ewangelii św. Mateusza. Według tej interpretacji, na przykład, podobieństwo o nasionach padających na różne rodzaje gleby może odnosić się do Kościoła w Efezie, który zostaje ostrzeżony przed utratą pierwszej miłości, a podobieństwo o ziarnie gorczycy może odpowiadać Kościołowi w Tiatyrze, który otrzymuje pochwałę za swoją pracę, ale jest jednocześnie ostrzeżony przed tolerowaniem fałszywych nauczycieli. Należy pamiętać, że taka interpretacja nie jest jednoznaczna i istnieją różne teorie na temat znaczenia siedmiu listów i siedmiu podobieństw zawartych w Ewangelii św. Mateusza.