Kategorie
Blog - Uczniostwo

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

2 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;
Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;
Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:1-7
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

1 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 Tymoteusza 2:1-6
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Kolosan – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List do Kolosan – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Kolosan. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
On też jest głową ciała – Kościoła; On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia; I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Kolosan 1:11-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Filipian – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List do Filipian – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Filipian. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci; Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.

Filipan 3:8-12 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List do Efezjan – audiobook – UBG

List do Efezjan – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Efezjan – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.


List do Efezjan
Efez

List do Efezjan – pierwszy z listów więziennych Pawła

List do Efezjan jest pierwszym z listów pisanych przez apostoła Pawła z więzienia. Przez biblistów uważany jest za najbardziej doniosły ze wszystkich listów. Przeczytajmy początek pierwszego rozdziału:

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie.
Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości.

Przeznaczył nas dla Siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania Swojej woli;

List do Efezjan 1:1-5

Grecki czasownik użyty we fragmencie „wybrał nas w Nim” albo „jesteśmy wybrani w Nim” oznacza „wybrany raz i na zawsze”. Język polski ma stronę bierną i czynną, ale język grecki posiada jeszcze formę pośrednią, określającą w tym przypadku cel i sens wybrania. Jesteśmy wybrani z tego świata raz i na zawsze. Jesteśmy szczególnym, Bożym skarbem.

Usynowienie

W kulturze greckiej, gdy syn osiągał pewien wiek, był oficjalnie „umocowany prawnie w rodzinie”. Adopcja była więc w tym znaczeniu publicznym świadectwem dorosłości syna i potwierdzeniem jego przywilejów. Bóg „przeznaczył nas dla Siebie, ku usynowieniu”, dał prawo i autorytet abyśmy wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa byli nazwani Synami Boga.


Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem…

List do Efezjan 3:14-21 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia wg św. Jana – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ewangelia wg św. Jana – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii wg św. Jana. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia wg św. Jana 1:1-5 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Objawienie Św. Jana – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Obejrzyj/posłuchaj także na Youtube: https://youtu.be/k33uKTbRO18

Objawienie Św. Jana – Apokalipsa – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Objawienia Św. Jana. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi;
Który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, i wszystko, co widział.
Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.

Objawienie 1:1-3 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Psalmy – Księga Psalmów Audiobook – UBG

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.
Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.

Psalm 1

Prezentujemy nagranie audio (audiobook do słuchania online, albo do pobrania w formacie mp3) wszystkich 150 Psalmów w tłumaczeniu UBG – Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.


Posłuchaj Psalmów online

Nagrania można słuchać na YouTube: