Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Marka – audiobook – UBG

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/_JQ5U3FoiWM

Ewangelia Marka – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Marka – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Marka – Jezus jako sługa

Marek opisuje Jezusa Chrystusa jako sługę. Marek pisał głównie o tym, co Jezus czynił. Styl Ewangelii przypomina trochę szybkie notatki podyktowane przez Piotra, a Piotr był człowiekiem akcji, działania.

Pamiętajmy, że Marek był sekretarzem Piotra, a jego Ewangelia została przetłumaczona z języka aramejskiego. Gdyby z Ewangelii Mateusza usunąć długie wypowiedzi i rozmowy, okazałoby się że Ewangelia Marka jest dłuższa od niej, ale skupiona jest na raportowaniu wydarzeń, jest zapisem pamięci naocznych świadków: imiona, czas, liczby, lokacje.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

2 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;
Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;
Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:1-7
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

1 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 Tymoteusza 2:1-6
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Kolosan – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List do Kolosan – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Kolosan. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
On też jest głową ciała – Kościoła; On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia; I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Kolosan 1:11-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Filipian – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List do Filipian – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Filipian. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci; Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.

Filipan 3:8-12 (UBG)