Kategorie
Blog - Uczniostwo

Napełniaj się Bożym Słowem!

Boże Słowo jest jak mapa prowadząca nas przez życie. To jest przewodnik, który ułatwia nam podejmowanie mądrych decyzji i unikanie pułapek, które czyhają na naszej drodze. Regularne czytanie Słowa daje nam możliwość poznania charakteru Boga. W Jego Słowie możemy zobaczyć Jego miłosierdzie, sprawiedliwość, wierność, mądrość i potęgę. Możemy odkrywać Jego troskę o nasze dobro i zrozumieć, że On zawsze jest przy nas, nawet w najtrudniejszych chwilach. Poznanie Boga pozwala zrozumieć, że On pragnie, byśmy byli podobni do Niego i nosili Jego cechy wśród ludzi.

Odkryj Boży plan na Twoje życie

Poprzez napełnianie się Bożym Słowem, możemy odkrywać Jego plan dla naszego życia. Bóg ma dla nas drogę, zadania i cele, które zostały dla nas przygotowane od założenia Świata. Czytając Jego Słowo, możemy odkrywać te zadania, aby móc je wykonać i pokierować naszym życiem zgodnie z Jego wolą. Pismo Święte porównuje nas, uczniów, do latorośli, które wydają owoce. Jest to doskonała metafora, która pokazuje nam, jak istotne jest wydawanie owocu w naszym życiu duchowym. Każda latorośl, która nie wydaje owocu, zostaje odcięta, a ta, która wydaje owoc, jest oczyszczana, aby mogła wydać owoc obfitszy.

Chrześcijaństwo nie jest religią, jest relacją z Bogiem wyrażającą się w codziennym, praktycznym życiu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie trwali w Jezusie Chrystusie. To właśnie przez naszą jedność z Jezusem Chrystusem możemy wydawać owoc. Kiedy pozwalamy Słowu Bożemu przenikać nasze myśli, słowa i czyny, jesteśmy przemieniani na Jego obraz i podobieństwo. To, co daje nam siłę do wydawania owocu, to Duch Święty, który działa w nas, a nie nasze własne wysiłki.

Wydawaj owoc obfity

Aby wydawać owoc obfity, powinniśmy oddzielić się od tego, co nas odciąga od Boga i powstrzymuje nas od wzrostu duchowego. Może to oznaczać zrezygnowanie z pewnych nawyków, relacji czy przyzwyczajeń, które nam szkodzą. Droga chrześcijańskiego życia nie polega jedynie na zachowaniu powierzchownych religijnych praktyk, ale na autentycznym rozwoju relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Jest to owoc, który wyrasta z przemienionego serca i objawia się w działaniu każdego dnia w miłości, życzliwości, cierpliwości, wdzięczności i hojności.