Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 6 – Członkostwo Kościoła | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

6 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Ważne jest także, że to nie my “po ludzku”, kierując się poznaniem zmysłowym, wybieramy Kościół z którym się łączymy, to Pan wybiera miejsce, w którym ma dla nas plan.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:41-42 (UBG)