Kategorie
Blog - Uczniostwo

Uczynić Jezusa Panem – Lekcje Życia – 1

Uczynić Jezusa Panem

1 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/iTDZ9geyNus
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

Razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu rozpoczynamy cykl „Lekcje życia”!

Dziś prezentujemy pierwszą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby Jezus Chrystus, który zapłacił za moje i Twoje grzechy swoją Drogocenną Krwią przelaną na Krzyżu, był nie tylko naszym Zbawicielem, ale przede wszystkim Panem. Kiedy Pan mówi, sługa słucha.

Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

Ewangelia Jana 10:27

Jezus jest Panem!

Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ważne jest abyś zrozumiał co to znaczy, że Jezus jest Panem.
Jezus powinien być Panem nad każdą dziedziną Twojego życia: nad Twoją pracą, rodziną, wizją za którą podążasz, nad Twoimi relacjami międzyludzkimi. Kiedy Jezus jest Panem, nie możesz już robić wszystkiego, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Zanim zrobisz cokolwiek, powinieneś skonsultować się z Nim i dowiedzieć się, jaki jest Jego plan na Twoje życie, i czy to co chcesz zrobić przybliża Cię do mety w wyścigu w którym biegniesz.

Biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu

Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Hebrajczyków 12:1-2

Wyznaj, że JEZUS JEST PANEM

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Rzymian 10:9-10

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 12 – Bądź Zwycięzcą w Chrystusie!

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

12 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ostatnią z serii dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się chodzić na co dzień w zwycięstwie, które Jezus Chrystus dla nas zakupił Swoją Najświętszą Krwią, pamiętając że nie toczymy z diabłem 12 rund pojedynku bokserskiego, lecz jesteśmy cały czas na pozycji zwycięzcy. Kluczowe jest to, abyśmy mieli świadomość, że chociaż ludzie mogą stawać przeciwko nam, to oni nigdy nie są naszymi wrogami. Mamy tylko jednego wroga, i jest nim szatan.

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego Mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże;
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu

Efezjan 6:10-18 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 11 – Naucz się Wybaczać

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

11 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy jedenastą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się wybaczać, a także nigdy nie trzymać urazy w sercu, tylko dążyć do rozmowy z osobą która była jej przyczyną, niezależnie od tego czy był to brat, siostra, przyjaciel, lub lider w kościele.

Ważne jest to, aby patrzeć na Jezusa Chrystusa – Twórcę i Dokończyciela wiary – a nie na ludzi, rozumiejąc że mogą oni jeszcze nie być doskonali w ciele. Mając doskonałość w Duchu, wszyscy Chrześcijanie muszą uczyć się każdego dnia chodzić w tej doskonałości która pochodzi z ukończonego dzieła Jezusa Chrystusa na Krzyżu.

Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje Imię.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja Wola na ziemi, tak jak w niebie.
Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.
I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
[…]
Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mateusza 6:9-15 (UBG)

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 10 – Zarządzanie Zasobami Królestwa

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

10 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy dziesiątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się prawidłowo rozporządzać tym, co Bóg wkłada w Twoje ręce.

Bóg chce abyś chodził w błogosławieństwie pod każdym względem, także finansowym, abyś miał tyle, by móc pomagać innym, którzy potrzebują. Usłyszysz także, dlaczego dziesięcina nie jest wyłącznie „starotestamentową koncepcją”, oraz że wraz z dawaniem przychodzi błogosławieństwo, Bóg otwiera nowe drzwi możliwości, daje pomysły, pomnaża ziarno na zasiew i zwiększa plon sprawiedliwości.

Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił w swym sercutak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje.
A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek; Jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, Jego Sprawiedliwość trwa na wieki.
A Ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu.

2 List do Koryntian 9:6-11 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 9 – Ewangelizacja

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

9 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Ewangelizacja

Ewangelizacja

Ewangelizacja! Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy dziewiątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, że Bóg kocha ludzi, że zdobywanie dusz dla Jezusa jest jak rytm uderzeń Bożego Serca.

Czy to nie wspaniała wiadomość? Hallelujah!

Rozesłanie do Ewangelizacji!

Marka 16:15-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 8 – Poświęcony Panu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

8 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ósmą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, dlaczego tak ważne jest, abyśmy byli poświęceniu Panu, oddani Jemu na własność. Wyrazem Twojej rozumnej służby, albo rozumnym wyrazem uwielbienia Boga jest oddanie Mu się w całości: duchem, duszą i ciałem.

Zobaczysz także, że dla każdego Chrześcijanina dostępne jest życie wolne od grzechu. Bożym standardem dla nas jest, abyśmy nie grzeszyli, lecz żyli właściwym życiem, w 100% oddanym Panu. Boża Łaska jest tym, co umożliwia wzniesienie się ponad poziom życia w zmaganiu z grzechem, i wejście w życie w wierze Syna Bożego, który Ciebie i mnie umiłował, i wydał za nas samego Siebie.

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 7 – Życie Modlitwy

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

7 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Poznasz także rodzaje modlitwy – uwielbienia, dziękczynną, modlitwę prośby, wstawienniczą, a także modlitwę danym nam przez Ducha Świętego językiem, która pomaga nam budować się na naszej najświętszej wierze.

Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.

List do Rzymian 8:26-27 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 6 – Członkostwo Kościoła

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

6 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Ważne jest także, że to nie my „po ludzku”, kierując się poznaniem zmysłowym, wybieramy Kościół z którym się łączymy, to Pan wybiera miejsce, w którym ma dla nas plan.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:41-42 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 5 – Chrzest Wodny

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

5 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy piątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, czym jest chrzest w wodzie, dlaczego chrztowi praktykowanemu przez pierwszy Kościół towarzyszyła Boża Moc, oraz co to oznacza dla Ciebie.

Jeżeli wahasz się, czy przyjąć chrzest wodny – zachęcam Cię, abyś przyjął chrzest, który jest nie tylko symbolem, ale powoduje realne zmiany w rzeczywistości duchowej, zapewniając oczyszczenie sumienia, oraz będąc świadectwem dla Boga, ludzi, oraz przeciwnika, że zamierzasz podążać za Jezusem Chrystusem do końca życia, jesteś Nowym Stworzeniem, całkowicie odłączonym od starego życia i systemu tego świata.
Hallelujah!

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Mateusza 28:18-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 4 – Studiowanie Bożego Słowa

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

4 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy czwartą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest regularne studiowanie Bożego Słowa, napełnianie się Nim, i pozwalanie na to, aby przez to Słowo Duch Święty odnawiał nasz umysł.

Bóg obiecuje, że ten, który ma upodobanie w Bożym Słowie, i rozmyśla, medytuje nad nim stale (we dnie i w nocy), będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liście nie więdną, i wydaje owoc we właściwym czasie. Kiedy pozwalasz, aby Boże Słowo stało się żywe w Twoim życiu, Ono przemieni każdy obszar życia w którym pozwolisz mu działać. Chwała Bogu!

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.

Psalm 1:1-3 (UBG)