Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 8 – Poświęcony Panu | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

8 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ósmą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, dlaczego tak ważne jest, abyśmy byli poświęceniu Panu, oddani Jemu na własność. Wyrazem Twojej rozumnej służby, albo rozumnym wyrazem uwielbienia Boga jest oddanie Mu się w całości: duchem, duszą i ciałem.

Zobaczysz także, że dla każdego Chrześcijanina dostępne jest życie wolne od grzechu. Bożym standardem dla nas jest, abyśmy nie grzeszyli, lecz żyli właściwym życiem, w 100% oddanym Panu. Boża Łaska jest tym, co umożliwia wzniesienie się ponad poziom życia w zmaganiu z grzechem, i wejście w życie w wierze Syna Bożego, który Ciebie i mnie umiłował, i wydał za nas samego Siebie.

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20 (UBG)