Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pokora i pycha

Zachęcamy Cię do przeczytania tego tekstu i pozwolenia, aby wchłonęło się to w Twojego ducha… Zmień MNIE, o PANIE ❤️🔥

Pycha może zdegradować najwyższych aniołów do diabłów, a POKORA może podnieść upadłe ciało i krew do tronów aniołów. Oto ostateczny plan BOGA, który podnosi Nowe Stworzenie z upadłego królestwa aniołów: w tym celu staje ono w stanie wojny między ogniem i pychą upadłych aniołów a POKORĄ BARANKA BOŻEGO, aby ostatnia trąba mogła oznajmić wielką prawdą poprzez głębię wieczności: że zło nie może mieć innego początku jak pycha i nie może mieć innego końca jak POKORA.
Prawda jest taka: Pycha może w tobie umrzeć lub nic co z Nieba nie może w tobie żyć. Pod sztandarem Prawdy ODDAJ SIĘ CICHEMU I POKORNEMU DUCHOWI ŚWIĘTEMU JEZUSA. POKORA musi zasiać ziarno, inaczej nie będzie żniwa w Niebie.

Nie myśl, że pycha to tylko niewłaściwe usposobienie, ani że POKORA to tylko przyzwoita cnota: albowiem jedno jest śmiercią, a drugie jest życiem; jedno to całe piekło, drugie to całe Niebo. Ile masz w sobie pychy, tyle masz w sobie żyjących upadłych aniołów; ile masz w sobie prawdziwej pokory, tyle masz w sobie BARANKA BOŻEGO. Gdybyś mógł zobaczyć, co każde poruszenie pychy robi z twoją duszą, błagałbyś wszystko, co napotkasz, aby wyrwało ci tę żmiję, choćby za cenę utraty ręki lub oka. Gdybyś mógł zobaczyć, jaka słodka, Boska, przemieniająca Moc tkwi w pokorze, jak usuwa truciznę z twojej natury i czyni miejsce, aby DUCH BOŻY mógł w tobie zamieszkać, wolałbyś raczej być podnóżkiem całego świata niż chcieć pychy choćby w najmniejszym stopniu.