Kategorie
Blog - Uczniostwo

Walka duchowa i burzenie warowni | Pastorzy Miron i Maria Wojnowscy

Znajdź Pokój z Bogiem: Twoja Droga do Światła
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/804573515

Walka duchowa – nasz oręż nie jest cielesny!

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;
I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;

Efezjan 6:10-18

Burzenie warowni – błędnych przekonań w naszych umysłach

Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała;
(Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi

2 Koryntian 10:3-5