Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna natura! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 3/7)

Ponadnaturalna natura! - seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 3/7) | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/710919424

Zobacz drugą część tutaj: Ponadnaturalny wzrost! (cz. 2/7)
Zobacz czwartą część tutaj: Ponadnaturalne zdrowie! (cz. 4/7)

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, jesteś Nowym Stworzeniem! Nowym gatunkiem, który nie istniał wcześniej!

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, przypominasz Boga, mówisz jak Bóg, wyglądasz jak Bóg, nosisz na sobie atrybuty, naturę i charakterystykę Boga!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6

Nie pozwól, aby diabeł uderzał cię potępieniem. Co zrobiłeś, to już się wydarzyło. Pokutuj, i idź dalej. Bożą Naturą jest aby wybaczać. On jest wierny i sprawiedliwy, aby oczyścić cię z wszelkiej nieprawości.
Kiedy pokutujesz, Bóg ci wybacza. Teraz wybacz sam sobie.

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

1 Jana 1:9