Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pokuta – klucz do przebudzenia | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/VIDqmcBg5UM

JAKI JEST STAN TWOJEGO SERCA W STOSUNKU DO BOGA?

Pokuta jest jednym z warunków przebudzenia. Bóg wzywa swój lud do pokuty, zanim nastąpi wylanie Ducha Świętego przynoszące przebudzenie.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalny obrót zdarzeń! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 7/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/DbfIZvHN1WM

Zobacz szóstą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 6/7)

Ponadnaturalny obrót zdarzeń – Bóg odwraca bieg wypadków!

Dla wierzących jedynym sposobem na zwycięstwo jest trwanie cały czas w BOŻYM SŁOWIE. To jedyny sposób na obalanie dzieł wroga w dniach ostatecznych. SŁOWO BOGA ZAWSZE SIĘ SPEŁNIA, jeżeli tylko cały czas pozostajemy w Jego cieniu, w MIEJSCU UKRYTYM NAJWYŻSZEGO.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna odwaga! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 6/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/qJmztAr6klU

Zobacz piątą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 5/7)
Zobacz siódmą część tutaj: Ponadnaturalny obrót zdarzeń! (cz. 7/7)

Bóg daje nam odwagę! Ta odwaga wynika z naszej relacji z Jezusem Chrystusem!

Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, odwaga Jezusa spoczywa na nas. Biblia mówi, że kiedy religijni liderzy patrzyli na apostołów, widzieli że oni byli z Jezusem. Kiedy mamy mocną relację z Jezusem, będziemy nosili na sobie ODWAGĘ JEZUSA! Jeżeli znasz Jezusa Chrystusa będziesz odważny niezależnie od tego co przeciwnik stawia przed Tobą, bo to nie jest Twoja odwaga, tylko odwaga Jezusa!

TO JEST CZAS DLA NAS ABYŚMY BYLI ODWAŻNI!

Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:7 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna ochrona! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 5/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/VXQ-j3x90Gg

Zobacz czwartą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 4/7)
Zobacz szóstą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 6/7)

Bóg pragnie, abyś był bezpieczny w Nim!

Nasz Bóg obiecuje ochronę, jeżeli tylko jesteś ukryty w Nim!
Są takie rzeczy, które otwierają drzwi przeciwnikowi.
Aby trwać w Bożej ochronie, musisz wyznać, ujawnić, wyprowadzić na światło te obszary Twojego życia w których jeszcze istnieje zniewolenie, i zamknąć drzwi przez które przychodzą ataki demoniczne.

Bóg jest miłosierny, i zawsze ma moc Cię zbawić, kiedy przychodzisz do Niego!

Przebywaj w cieniu Wszechmocnego!

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.
Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał.
On zaiste wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.
Okryje cię Swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny; Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.
Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;
Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.
Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.
Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.
Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;

Psalm 91:1-9

Twoja pomoc jest od PANA!

Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.
Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię.
Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie.
Oto Ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.
PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy.
Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy.
PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy.
PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki.

Psalm 121:3-8

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne zdrowie! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 4/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/mOVybNW6SMk

Zobacz trzecią część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 3/7)
Zobacz piątą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 5/7)

Bóg pragnie abyś był zdrowy, i przynosił uzdrowienie innym!

Bóg jest najlepszym lekarzem, JAHWE Rapha – Bóg, który mnie leczy.
Każdy z nas otrzymał w życiu różne diagnozy od lekarzy, określające stan zdrowia. Jest czas, aby podjąć decyzję, komu wierzysz: faktom które z punktu widzenia wiedzy medycznej przedstawia lekarz, czy prawdzie Bożego Słowa, która ma moc te fakty zmienić.
Nawet jeżeli fakty mówią, że Twoje ciało fizyczne niedomaga, prawda mówi: „Ranami Jezusa Chrystusa ZOSTAŁEŚ UZDROWIONY!” Hallelujah!

Żadna choroba nie pochodzi od Boga. Jezus nie uzdrawiał by ludzi wszędzie dokąd się udał, gdyby Bożą wolą było to aby „czegoś się nauczyli przez chorobę”. Choroba jest dziełem diabła, i powinniśmy podjąć decyzję, że podejdziemy do niej ze świętym gniewem. Najwyższa pora, aby wykrzyczeć „DOŚĆ!” i przestać przyjmować chorobę jako dopust Boży.

Obejrzyj nagranie powyżej, a jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, poproś o modlitwę.

Bóg namaścił Jezusa

Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z Nim.

Dzieje Apostolskie 10:38

Na chorych ręce kłaść będą…

I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w Moim Imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;
Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie
.

Ewangelia w/g św. Marka 16:15-18

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna natura! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 3/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/wl_Hi_gvQrg

Zobacz drugą część tutaj: Ponadnaturalny wzrost! (cz. 2/7)
Zobacz czwartą część tutaj: Ponadnaturalne zdrowie! (cz. 4/7)

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, jesteś Nowym Stworzeniem! Nowym gatunkiem, który nie istniał wcześniej!

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, przypominasz Boga, mówisz jak Bóg, wyglądasz jak Bóg, nosisz na sobie atrybuty, naturę i charakterystykę Boga!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6

Nie pozwól, aby diabeł uderzał cię potępieniem. Co zrobiłeś, to już się wydarzyło. Pokutuj, i idź dalej. Bożą Naturą jest aby wybaczać. On jest wierny i sprawiedliwy, aby oczyścić cię z wszelkiej nieprawości.
Kiedy pokutujesz, Bóg ci wybacza. Teraz wybacz sam sobie.

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

1 Jana 1:9
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalny wzrost! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 2/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/k2M7uA6PXYs

Zobacz część pierwszą tutaj: Ponadnaturalne życie! (cz. 1/7)
Zobacz część trzecią tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 3/7)

Pokonasz wszystko!

Przeciwnik nie będzie w stanie Cię pokonać. Kiedy przeciwnik będzie rzucał rzeczami w Ciebie, Ty będziesz patrzył i śmiał się, ponieważ to wszystko nie będzie dla Ciebie żadnym zagrożeniem!
Nie dlatego, że Ty jesteś mądry, albo inteligentny, ale ze względu na BOGA KTÓREMU SŁUŻYSZ, ponieważ większy jest TEN który jest w Tobie niż ten który jest w świecie!

Powstań, zajaśniej!

Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą.
Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie PAN i Jego chwała pojawi się nad tobą.

Izajasza 60:1-2

Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

1 Jana 4:4
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne życie! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 1/7) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/B-4gvPnSR1s

Zobacz drugą część tutaj: Ponadnaturalny wzrost! (cz. 2/7)

Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, narodziłeś się do nowego życia, narodziłeś się z Boga. Jesteś Nowym Stworzeniem. Wszystko stare przeminęło, wszystko stało się nowe. (2 Koryntian 5:17)

Nasz Bóg jest ponadnaturalny, więc Ty jako narodzony z Boga także powinieneś chodzić w ponadnaturalnym!
To nie jest religia, to nie jest teoria. Takie są fakty! Możesz tego doświadczyć osobiście!

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, poddaj swoje życie Bogu i pozwól Mu przemienić Twoją naturę od wewnątrz na zewnątrz, tak aż Boża Chwała, Boża Moc zamanifestuje się w Twoim życiu. Amen!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Droga na szczyt (część 2) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/x4w7ZTnSurY

Zobacz pierwszą część tutaj: Droga na szczyt – część pierwsza

Droga na szczyt

Tak jak Józef, naucz się widzieć Boga we wszystkim, przez co przechodzisz. Pozwól aby Bóg przeprowadził cię przez ten proces, nawet jeżeli twój proces różni się od tego, co przechodził Józef.

Jeżeli Bóg przyprowadził Józefa na szczyt, wprowadzi tam również Ciebie!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Droga na szczyt (część 1) | Pastor Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/26mC1o0iEMM

Zobacz pierwszą część tutaj: Droga na szczyt – część druga

Droga na szczyt

Bóg zaprasza cię do podróży na szczyt. Posłuchaj nauczania na podstawie życia Józefa (Rdz. 37-50).

Jestem ściśnięty, ale nie zmiażdżony. Prześladowany, ale nie opuszczony. Uderzony, ale nie zniszczony…