Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne zdrowie! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 4/7)

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/mOVybNW6SMk

Zobacz trzecią część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 3/7)

Bóg pragnie abyś był zdrowy, i przynosił uzdrowienie innym!

Bóg jest najlepszym lekarzem, JAHWE Rapha – Bóg, który mnie leczy.
Każdy z nas otrzymał w życiu różne diagnozy od lekarzy, określające stan zdrowia. Jest czas, aby podjąć decyzję, komu wierzysz: faktom które z punktu widzenia wiedzy medycznej przedstawia lekarz, czy prawdzie Bożego Słowa, która ma moc te fakty zmienić.
Nawet jeżeli fakty mówią, że Twoje ciało fizyczne niedomaga, prawda mówi: „Ranami Jezusa Chrystusa ZOSTAŁEŚ UZDROWIONY!” Hallelujah!

Żadna choroba nie pochodzi od Boga. Jezus nie uzdrawiał by ludzi wszędzie dokąd się udał, gdyby Bożą wolą było to aby „czegoś się nauczyli przez chorobę”. Choroba jest dziełem diabła, i powinniśmy podjąć decyzję, że podejdziemy do niej ze świętym gniewem. Najwyższa pora, aby wykrzyczeć „DOŚĆ!” i przestać przyjmować chorobę jako dopust Boży.

Bóg namaścił Jezusa

Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z Nim.

Dzieje Apostolskie 10:38

Na chorych ręce kłaść będą…

I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w Moim Imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;
Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie
.

Ewangelia w/g św. Marka 16:15-18

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna natura! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 3/7)

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/wl_Hi_gvQrg

Zobacz drugą część tutaj: Ponadnaturalny wzrost! (cz. 2/7)
Zobacz czwartą część tutaj: Ponadnaturalne zdrowie! (cz. 4/7)

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, jesteś Nowym Stworzeniem! Nowym gatunkiem, który nie istniał wcześniej!

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, przypominasz Boga, mówisz jak Bóg, wyglądasz jak Bóg, nosisz na sobie atrybuty, naturę i charakterystykę Boga!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6

Nie pozwól, aby diabeł uderzał cię potępieniem. Co zrobiłeś, to już się wydarzyło. Pokutuj, i idź dalej. Bożą Naturą jest aby wybaczać. On jest wierny i sprawiedliwy, aby oczyścić cię z wszelkiej nieprawości.
Kiedy pokutujesz, Bóg ci wybacza. Teraz wybacz sam sobie.

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

1 Jana 1:9
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalny wzrost! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 2/7)

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/k2M7uA6PXYs

Zobacz część pierwszą tutaj: Ponadnaturalne życie! (cz. 1/7)
Zobacz część trzecią tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 3/7)

Pokonasz wszystko!

Przeciwnik nie będzie w stanie Cię pokonać. Kiedy przeciwnik będzie rzucał rzeczami w Ciebie, Ty będziesz patrzył i śmiał się, ponieważ to wszystko nie będzie dla Ciebie żadnym zagrożeniem!
Nie dlatego, że Ty jesteś mądry, albo inteligentny, ale ze względu na BOGA KTÓREMU SŁUŻYSZ, ponieważ większy jest TEN który jest w Tobie niż ten który jest w świecie!

Powstań, zajaśniej!

Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą.
Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie PAN i Jego chwała pojawi się nad tobą.

Izajasza 60:1-2

Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

1 Jana 4:4
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne życie! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 1/7)

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/B-4gvPnSR1s

Zobacz drugą część tutaj: Ponadnaturalny wzrost! (cz. 2/7)

Ponadnaturalny Kościół

Dziś rozpoczynamy nową serię – Ponadnaturalny Kościół. W pierwszej części – Jak uzyskać dostęp do ponadnaturalnego życia.

Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, narodziłeś się do nowego życia, narodziłeś się z Boga. Jesteś Nowym Stworzeniem. Wszystko stare przeminęło, wszystko stało się nowe. (2 Koryntian 5:17)

Nasz Bóg jest ponadnaturalny, więc Ty jako narodzony z Boga także powinieneś chodzić w ponadnaturalnym!
To nie jest religia, to nie jest teoria. Takie są fakty! Możesz tego doświadczyć osobiście!

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, poddaj swoje życie Bogu i pozwól Mu przemienić Twoją naturę od wewnątrz na zewnątrz, tak aż Boża Chwała, Boża Moc zamanifestuje się w Twoim życiu. Amen!

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

1 Jana 5:1,4
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Droga na szczyt (część 2) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/x4w7ZTnSurY

Zobacz pierwszą część tutaj: Droga na szczyt – część pierwsza

Droga na szczyt

Tak jak Józef, naucz się widzieć Boga we wszystkim, przez co przechodzisz. Pozwól aby Bóg przeprowadził cię przez ten proces, nawet jeżeli twój proces różni się od tego, co przechodził Józef.

Jeżeli Bóg przyprowadził Józefa na szczyt, wprowadzi tam również Ciebie!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Droga na szczyt (część 1) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/26mC1o0iEMM

Zobacz pierwszą część tutaj: Droga na szczyt – część druga

Droga na szczyt

Bóg zaprasza cię do podróży na szczyt. Posłuchaj nauczania na podstawie życia Józefa (Rdz. 37-50).

Jestem ściśnięty, ale nie zmiażdżony. Prześladowany, ale nie opuszczony. Uderzony, ale nie zniszczony…

Kategorie
Blog - Uczniostwo

POWSTAŃ !!! – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/fF7Qmu2wMCk

Jesteśmy PONADNATURALNYM ludem!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

12 cech charakterystycznych demonów (część 2) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/2jHSLuR-lPY

Zobacz pierwszą część tutaj: 12 cech demonów – część pierwsza

Nie pozwalaj duchom demonicznym panować w Twoim życiu!

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Efezjan 6:12
Kategorie
Blog - Uczniostwo

12 cech charakterystycznych demonów (część 1) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/W036yr_GMCI

Zobacz drugą część tutaj: 12 cech demonów – część druga

Wybór należy do Ciebie!

Swoimi wyborami, decyzjami i postępowaniem możesz aktywować wokół siebie rzeczywistość Ducha Bożego, albo rzeczywistość demoniczną. To do Ciebie należy wybór, która z nich będzie działała w Twoim życiu!

Dziś z serii „poznaj przeciwnika” omówienie pierwszych 6 (z 12-tu) cech charakterystycznych demonów, na podstawie 5-tego rozdziału Ewangelii według św. Marka.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Mając spotkanie z Jezusem – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/FEwZ70GX-io

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jana 3:16-17

Czy nie cieszysz się, że Jezus nie przyszedł aby Cię potępić, ale aby Cię uratować? Przyszedł aby zburzyć mur wrogości pomiędzy ludźmi, aby oni byli JEDNO w NIM!

W Jezusie nie ma koloru skóry, nie ma rasy, nie ma dyskryminacji! Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osoby! Hallelujah!