Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne Życie | Pastor Godwill Ogbolu

Ponadnaturalne Życie  | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/674220248

Jesteś ponadnaturalnym wierzącym, ponieważ masz ponadnaturalnego Boga!

Musisz żyć w świadomości, że jest w Tobie ponadnaturalne Boże Życie! Jesteś narodzony z Ducha Bożego, masz więc ponadnaturalną Bożą ochronę, ponadnaturalne zdrowie, oraz Boże zaopatrzenie!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6 (UBG)

Naturalny wymiar daje początek jedynie rzeczom które są naturalne, ale wymiar duchowy rodzi ponadnaturalne życie!

Jana 3:6 (Passion)