Kategorie
Blog - Uczniostwo

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych – Czy do św. Rity?

Jeżeli wpiszesz w wyszukiwarkę hasło „skuteczna modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych”, albo „modlitwa do św Rity gdy wszystko zawodzi” znajdziesz wiele stron polecających modlitwę do św. Rity, obiecujących, że jest ona niezrównaną specjalistką od skutecznego rozwiązywania spraw trudnych. Czy jednak to właściwy wybór? Czy tak mówi Boże Słowo?

Do kogo zwracała się z modlitwą św Rita?

Zachowany tekst opisuje, że św. Rita z Cascii w pewnym momencie życia poczuła, jak wryły się w jej umysł słowa: „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem” i tak pilnie je rozważała, że od tamtej chwili zaczęła z ogromną żarliwością miłować Jezusa Chrystusa i służyć Mu. Zrozumiała, że nie może już mówić prawdy inaczej, jak tylko mówiąc o Nim, nie może już żyć bez Niego, poru­szać się bez Niego ani uczynić żadnego dobrego uczynku bez Niego.

Jedyny pośrednik

Biblia mówi jasno, że jest jeden pośrednik między człowiekiem a Bogiem — człowiek Chrystus Jezus. Ten, który idąc na krzyż Golgoty, stał się za nas ofiarą zastępczą, wziął na siebie zapłatę za grzech, którego nie popełnił — za grzech całej ludzkości. Nikt inny, ani matka Jezusa — Maria, ani święta Rita, ani żaden święty wczesnych chrześcijan nie ma mocy zastąpienia Jezusa w roli wstawiennika przed tronem Najwyższego. Także żaden anioł nie zajmuje tej pozycji. To Jezus jest naszym orędownikiem, naszym wsparciem w sprawach trudnych. Modlitwa do św Rity nie jest biblijnym sposobem na komunikację z Bogiem, czy też uzyskanie od Niego pomocy. Zwróć się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa!

Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

1 list do Tymoteusza 2:5

Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł — więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga — On przecież wstawia się za nami.

Rzymian 8:34

Orędownik w sprawach beznadziejnych

Próbujesz przychodzić ze swoją codzienną modlitwą, ze swoją intencją, do Boga, czując się niegodny z tytułu swojej własnej niewierności, grzechów i stanu, w którym się znajdujesz? Czujesz, że Twoja prośba jest trudna, a może nawet beznadziejna i codzienna modlitwa do św. Rity nie przynosi rezultatu? Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja modlitwa sięgnie Tronu Ojca, nie szukaj ludzkich pośredników. Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. On jest Tym, który może Tobie pomóc. Kiedy nie wiesz, jak się modlić, to Duch Święty dany nam od Ojca ma moc pomóc Ci w modlitwie. Biblia mówi o tym, że Jezus Chrystus przez doskonałą ofiarę, którą złożył na Krzyżu Golgoty, utorował nam drogę do Ojca.

Bóg posłał swojego Jednorodzonego Syna na Krzyż, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne.

Jana 3:16

Tym, którzy przyjęli ofiarę Jezusa, Bóg dał moc, autorytet i prawo, aby stali się Bożymi dziećmi.

parafraza za Jana 1:12

To jest Dobra Nowina — kiedy przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i rozumiesz, że On jedną ofiarą ma moc na zawsze uczynić Cię zbawionym i usunąć każdą barierę między Tobą a Bogiem, zyskujesz ufny przystęp do Ojca. Nawet wtedy, gdy wszystko zawodzi, On ma moc Cię uwolnić, wyzwolić i wstawiać się za Tobą. Możesz powiedzieć za Jezusem „Ojcze, ja wiem, że Ty zawsze mnie słyszysz” (Jana 11:42).

To grzech oddzielił ludzi od Boga. Jezus wziął na siebie na Krzyżu wszystkie grzechy ludzkości, żeby zapewnić drogę do pojednania z Bogiem i usunąć to oddzielenie. Czy wierzysz w to? Odwróć się od grzechu i oddaj go Jezusowi. On go już wziął na siebie.

Przyjdź do Jezusa!

Przynieś do Niego wszystkie te rzeczy, które cię bolą, te, o które chciałeś prosić Ojca. Wszystkie modlitwy w sprawach trudnych, a może nawet beznadziejnych, złóż u stóp Krzyża. To, co leży Ci na sercu, wylej przed Nim. Pismo Święte mówi o tym, że zadaniem Jezusa Chrystusa jest teraz wstawiennictwo za nami u Ojca (Rz 8:34).

Pomódl się:

Panie Jezu. Pragnę oddać Ci całe swoje życie. Te wszystkie problemy, z którymi się zmagam. Cały mój grzech i jego skutki. Oddaję Ci całego siebie. Oddaję moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość, której nie znam, ale Ty ją znasz.

Przyjdź do mojego życia Panie Jezu Chryste. Pragnę przez Twoją Najświętszą Krew przelaną za mnie dostąpić łaski pojednania z Ojcem. Dziękuję Ci Jezu, że przez doskonałą ofiarę Krzyża otrzymuję zbawienie.

Zamieszkaj w moim sercu Panie, przez Twojego Świętego Ducha. Prowadź mnie. Uzdrów mnie. Uwolnij mnie. Szczególnie proszę Cię o łaskę rozwiązania w intencji… [tutaj powiedz, o co prosisz].

Dziękuję Ci, że Ty mnie umiłowałeś i poszedłeś na Krzyż za mnie, abym mógł mieć nowe życie w Tobie. Amen.

Spodziewaj się cudu

Bóg ma moc uczynić o wiele więcej ponad to, o co możesz Go prosić (Efezjan 3:20). Dziękuj już teraz za wypełnienie doskonałej Woli Bożej w Twoim życiu. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa możesz być w jednej chwili wyrwany spod wszelkiego autorytetu, władzy i mocy królestwa ciemności. Bóg pragnie okazać swoją władzę w Twoim życiu. On jest pewien zamiarów, które ma dla Twojego życia, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby (Jeremiasza 29:11).

Czy wierzysz w to? Hallelujah! Wierz, że twój cud jest już w drodze.

Błogosławimy Cię!