Kategorie
Biblijne Inspiracje

Czego oko nie widziało…

Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 1 Koryntian 2:9-10

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy!

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy, aby przynieść je światu poprzez Ciebie. Teraz Bóg objawia te rzeczy, poprzez swojego Świętego Ducha, który objawia wierzącym tajemnice. Naszemu Ojcu w Niebie nigdy nie kończą się pomysły. Ty i ja jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który Słowem stworzył światy, a teraz pragnie objawić nowe, innowacyjne pomysły, które będą błogosławieństwem dla ludzkości.

Posłuchaj nauczania: Stań się kanałem dla nowych pomysłów, czyli INNOWACJA!

Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

1 Koryntian 2:9-10

Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

1 Koryntian 2:16