Kategorie
Biblijne Inspiracje

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Galatów 5:1
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wiara jest pewnością…

Wiara jest pewnością, bo kiedy wierzymy, nie pokładamy ufności we własnej wierze; raczej opieramy się na pewności tego, co Bóg już uczynił.

Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: Ach, mój panie! Cóż mamy czynić?
[Elizeusz] Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
Wtedy modlił się Elizeusz: PANIE, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. PAN otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył: oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza.

2 Królewska 6:15-17

Sługa Elizeusza w powyższym fragmencie patrzył na świat oczyma fizycznymi, i widział, że sytuacja wygląda naprawdę kiepsko. Elizeusz, widząc że “tych którzy są z Nim jest więcej niż tych którzy są z przeciwnikiem” zachowywał spokój opierając się na tej pewności.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Czego oko nie widziało…

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy!

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy, aby przynieść je światu poprzez Ciebie. Teraz Bóg objawia te rzeczy, poprzez swojego Świętego Ducha, który objawia wierzącym tajemnice. Naszemu Ojcu w Niebie nigdy nie kończą się pomysły. Ty i ja jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który Słowem stworzył światy, a teraz pragnie objawić nowe, innowacyjne pomysły, które będą błogosławieństwem dla ludzkości.

Posłuchaj nauczania: Stań się kanałem dla nowych pomysłów, czyli INNOWACJA!

Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

1 Koryntian 2:9-10

Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

1 Koryntian 2:16
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu…

Kiedy napełniasz się Bożym Słowem, twój umysł podlega przemianie, sposób myślenia zmienia się, podlegasz transformacji z tego miejsca w którym byłeś w to miejsce, w którym Bóg chce abyś był. Jesteś projektem Boga, On ma doskonały plan na Twoje życie.

Posłuchaj nauczania: Jak poddać się pod przemianę, czyli transformacja…

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Duch Święty wstawia się za nami…

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga.

Rzymian 8:26-27
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Świat poczęty z rzeczywistości Bożej Chwały

Na początku – Bóg…

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności.

Rodzaju 1:1-4

Słowa “Na początku Bóg stworzył…” świadczą o tym, że Bóg Stwórca istniał, zanim cokolwiek innego zaistniało. Bóg i Jego Chwała była obecna. Tam, gdzie jest Bóg, jest Jego Chwała i Obecność.
Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, jest tym, który wykonuje Bożą pracę na ziemi. Widzimy to w pierwszych wersetach księgi Rodzaju – “Duch Boży unosił się nad wodami…”. Od początku Bóg się porusza. On nie jest w bezruchu, bezczynny. On się unosi, porusza. Zanim ten ruch jednak uwolnił moc stwórczą, Duch czekał na Boże Słowo, aby zostało wypowiedziane.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

I napełniła się świątynia dymem od Chwały Boga i Jego Mocy

Ciężar Bożej Chwały

Greckie słowo użyte w Nowym Testamencie na opisanie Chwały Boga to “doxa” (gr. δόξα). W Starym Testamencie i pismach hebrajskich użyte jest słowo “kavod” (hebr. כָּבוֹד‎), którego główne znaczenie zawiera w sobie “waga, ciężar, znaczenie”. Dlatego często mówi się o “ciężarze Bożej Chwały”.

Odczuwalna Boża Obecność

Jeżeli sądzisz, że kiedy Boża obecność napełnia pomieszczenie w którym się znajdujesz, to zawsze jest to lekkie i miłe doświadczenie, powodujące gęsią skórkę na rękach, i poza tym ledwo wyczuwalne zmysłami, to zobacz, w jaki sposób Boże Słowo opisuje spotkania z Bożą Obecnością:

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wy jesteście światłością świata.

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

Ewangelia Mateusza 5:14-16

Słowo Boże mówi, że kiedy przyjąłeś zbawienie, przyjąłeś Bożą naturę poprzez Ducha Świętego który zamieszkał w Tobie. Bóg usynowił Cię. Teraz Boże światło jest w Tobie, i ty stajesz się światłością (światłem) dla tego świata. Zauważ, że Bóg podkreśla, że nie uczynił Cię światłem bez powodu – masz cel!
Ten cel, to świecić przed ludźmi – będąc świadkiem zbawienia poprzez to co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu – aby ludzie widzieli Twoje uczynki i chwalili Twojego Ojca który jest w niebie.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wy dajcie im jeść…

Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrawiał ich chorych.
A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności.
Lecz Jezus im odpowiedział: Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść.
A oni mu powiedzieli: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
On powiedział: Przynieście mi je tutaj.
Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom. I jedli wszyscy do syta. I zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszy.

Mateusza 14:14-20

Może wydaje Ci się, że masz niewiele. I że to niewiele nie wystarczy aby zaspokoić potrzeby innych, a może nawet Twoje. Kiedy to niewiele, które masz, wkładasz w ręce Jezusa, On przemienia to w więcej niż trzeba.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Na początku było Słowo…

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia Jana 1:1-5

Wszystko przez Jezusa Chrystusa

Bóg stworzył wszystko przez Jezusa Chrystusa, i przez Chrystusa zapewnił odkupienie ludzkości. Światłość Jezusa świeci w ciemności, a ciemność jej nie może ogarnąć, ani przemóc. Biblia mówi, że Jezus idąc na Krzyż Golgoty powlókł szatana i moce ciemności w triumfalnym pochodzie, upokarzając je i odzierając z wszelkiej władzy i panowania.

Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie.

List do Kolosan 2:15 (SNP)

Ostateczne zwycięstwo

Szatan został pokonany i upokorzony raz na zawsze! Światło rozbłysło w ciemności, przepędzając wszelką ciemność! To jest ostateczne zwycięstwo!

Jezus zwyciężył, to dokonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest!


Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, bo Jezus już zwyciężył, w ciemności raz na zawsze rozbłysło Jego światło, a my korzystamy z Jego zwycięstwa!

Hallelujah!