Kategorie
Biblijne Inspiracje

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Galatów 5:1
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wiara jest pewnością…

Wiara jest pewnością, bo kiedy wierzymy, nie pokładamy ufności we własnej wierze; raczej opieramy się na pewności tego, co Bóg już uczynił.

Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: Ach, mój panie! Cóż mamy czynić?
[Elizeusz] Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
Wtedy modlił się Elizeusz: PANIE, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. PAN otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył: oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza.

2 Królewska 6:15-17

Sługa Elizeusza w powyższym fragmencie patrzył na świat oczyma fizycznymi, i widział, że sytuacja wygląda naprawdę kiepsko. Elizeusz, widząc że „tych którzy są z Nim jest więcej niż tych którzy są z przeciwnikiem” zachowywał spokój opierając się na tej pewności.

Wiara jest pewnością…

Nasza wiara jest pewnością, a nie jedynie nadzieją na to, że coś się wydarzy. Jest pewnością tego, co już się dokonało.

Nasionka posadzone w ziemi pod wpływem wilgoci i ciśnienia gleby pękają, i wypuszczają kiełki. Te kiełki w pierwszym okresie są bardzo delikatne. Rolnik nie wykopuje nasionka przed czasem żeby sprawdzić czy rośnie, dlatego że w ten sposób mógłby uszkodzić delikatny kiełek. Jednocześnie ten niby delikatny kiełek posiada wystarczająco sił, aby przebić nieraz twardą glebę i wydostać się na zewnątrz. Często widzimy sytuacje, w których kiełkujące rośliny są w stanie rozsadzić kamienie, skały, płyty chodnikowe czy stare budowle. Niby delikatne… a jednak tak potężna moc i siła jest w nich umieszczona.

Kiedy ogłaszamy Boże zwycięstwo w konkretnej przestrzeni naszego życia, sadzimy tam nasionka Bożego Słowa. Lubię porównywać tę sytuację do ciąży. Do pewnego momentu niczego nie widać na zewnątrz. Jednak życie zostało poczęte. Dziecko już istnieje, i powolutku wzrasta. Tak samo nasionko – ono kiełkuje, choć, jest jeszcze pod ziemią, jeszcze niewidoczne, ale…
To co poczęte w rzeczywistości duchowej, z ziarna nieskazitelnego, dochodzi w odpowiednim momencie do „porodu”, czyli objawienia się w rzeczywistości fizycznej.

Czasem wydaje się, że aby uwierzyć, trzeba modlić się agresywnie, „pompować” swoje emocje, i przekonywać samego siebie, że się wierzy. Tymczasem to jest tak proste… Kobiecie przed porodem nie przychodzi do głowy, aby przekonywać samą siebie, że jest w ciąży. Ona to WIE. Rolnik nie musi spędzać całych dni na modlitwie i wyznawaniu treści podręcznika, żeby przekonać samego siebie, że ziarno które posiał wzejdzie. On to WIE.

Nieodwołalnie zmierza…

Ciąża nieodwołalnie zmierza do porodu. Kiełkujące ziarno nieodwołalnie zmierza ku powierzchni. Boże Słowo w naszym życiu, jeżeli tylko je przyjmujemy, nieodwołalnie zmierza do wykonania.

Spójrz na to jak na kiełkującą roślinę, jak na poczęte dziecko, lub lawinę, która nieodwołalnie nabiera sił, schodząc w dół zbocza, chociaż rozpoczęła się od poruszenia jednego kamienia, i odpocznij w tym. Spocznij w Jezusie. Spocznij w pewności tego, co Bóg już uczynił.

Kategorie
Biblijne Inspiracje

Czego oko nie widziało…

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy!

Bóg przygotował wspaniałe rzeczy, aby przynieść je światu poprzez Ciebie. Teraz Bóg objawia te rzeczy, poprzez swojego Świętego Ducha, który objawia wierzącym tajemnice. Naszemu Ojcu w Niebie nigdy nie kończą się pomysły. Ty i ja jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który Słowem stworzył światy, a teraz pragnie objawić nowe, innowacyjne pomysły, które będą błogosławieństwem dla ludzkości.

Posłuchaj nauczania: Stań się kanałem dla nowych pomysłów, czyli INNOWACJA!

Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

1 Koryntian 2:9-10

Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

1 Koryntian 2:16
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu…

Kiedy napełniasz się Bożym Słowem, twój umysł podlega przemianie, sposób myślenia zmienia się, podlegasz transformacji z tego miejsca w którym byłeś w to miejsce, w którym Bóg chce abyś był. Jesteś projektem Boga, On ma doskonały plan na Twoje życie.

Posłuchaj nauczania: Jak poddać się pod przemianę, czyli transformacja…

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2
Kategorie
Biblijne Inspiracje

Duch Święty wstawia się za nami…

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga.

Rzymian 8:26-27