Kategorie
Biblijne Inspiracje

Wy dajcie im jeść…

Jezus im odpowiedział: Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść. Mateusza 14:16

Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrawiał ich chorych.
A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności.
Lecz Jezus im odpowiedział: Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść.
A oni mu powiedzieli: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
On powiedział: Przynieście mi je tutaj.
Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom. I jedli wszyscy do syta. I zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszy.

Mateusza 14:14-20

Może wydaje Ci się, że masz niewiele. I że to niewiele nie wystarczy aby zaspokoić potrzeby innych, a może nawet Twoje. Kiedy to niewiele, które masz, wkładasz w ręce Jezusa, On przemienia to w więcej niż trzeba.

Więcej niż trzeba to Jego imię – El Shaddai. Imiona Boga określają Jego charakter, jego naturę. On zawsze jest więcej niż trzeba. Zawsze jest Bogiem zaopatrzenia.

Jezus pyta Ciebie tak samo, jak zapytał Mojżesza:

Pan zapytał go: “Co masz w swojej ręce”?

Wyjścia 4:2a

Bądź mężny i nie lękaj się. To co masz w dłoni wystarczy, jeżeli włożysz to w dłoń Wszechmocnego Boga! On jest przy Tobie cały czas, nawet w chwilach próby i trudności, Bóg zastawia dla Ciebie stół w obecności Twoich wrogów. Z tego stołu wystarczy nie tylko dla Ciebie, ale także dla innych. Królestwo jest miejscem miłości obfitości, pełni i pokoju! Oto przybliżyło się Królestwo Boże, jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Jest już wśród nas!

Czyż to nie jest wspaniała wiadomość? Hallelujah!