Kategorie
Biblijne Inspiracje

Na początku było Słowo…

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jana 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia Jana 1:1-5

Wszystko przez Jezusa Chrystusa

Bóg stworzył wszystko przez Jezusa Chrystusa, i przez Chrystusa zapewnił odkupienie ludzkości. Światłość Jezusa świeci w ciemności, a ciemność jej nie może ogarnąć, ani przemóc. Biblia mówi, że Jezus idąc na Krzyż Golgoty powlókł szatana i moce ciemności w triumfalnym pochodzie, upokarzając je i odzierając z wszelkiej władzy i panowania.

Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie.

List do Kolosan 2:15 (SNP)

Ostateczne zwycięstwo

Szatan został pokonany i upokorzony raz na zawsze! Światło rozbłysło w ciemności, przepędzając wszelką ciemność! To jest ostateczne zwycięstwo!

Jezus zwyciężył, to dokonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest!


Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, bo Jezus już zwyciężył, w ciemności raz na zawsze rozbłysło Jego światło, a my korzystamy z Jego zwycięstwa!

Hallelujah!