Kategorie
Blog - Uczniostwo

12 cech charakterystycznych demonów (część 2) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/2jHSLuR-lPY

Zobacz pierwszą część tutaj: 12 cech demonów – część pierwsza

Nie pozwalaj duchom demonicznym panować w Twoim życiu!

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Efezjan 6:12