Kategorie
Blog - Uczniostwo

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – UBG

Drugi list św. Pawła apostoła do Tymoteusza audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

2 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie;
Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością;
Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

2 Tymoteusza 1:1-7