Kategorie
Blog - Uczniostwo

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza – audiobook – UBG

Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tymoteusza audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

1 list do Tymoteusza – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 Tymoteusza 2:1-6