Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ewangelia w/g św. Marka – audiobook – UBG

Ewangelia w/g św Marka audiobook - mp3 do słuchania - UBG
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/791275711

Ewangelia Marka – audiobook „biegnący ze Światłem w ciemności”

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Ewangelii według świętego Marka – audiobook. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności. Czyta Elżbieta Kilar.

Ewangelia według świętego Marka – Jezus jako sługa

Ewangelia Marka, druga księga Nowego Testamentu, charakteryzuje się wyjątkowym stylem, tematyką i naciskiem na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Marek opisuje Jezusa Chrystusa jako sługę. Marek pisał głównie o tym, co Jezus czynił. Styl Ewangelii przypomina trochę szybkie notatki podyktowane przez Piotra, a Piotr był człowiekiem akcji, działania.

Pamiętajmy, że Marek był sekretarzem Piotra, a jego Ewangelia została przetłumaczona z języka aramejskiego. Gdyby z Ewangelii Mateusza usunąć długie wypowiedzi i rozmowy, okazałoby się że Ewangelia Marka jest dłuższa od niej, ale skupiona jest na raportowaniu wydarzeń, jest zapisem pamięci naocznych świadków: imiona, czas, liczby, lokacje.

Najważniejsze cechy Ewangelii św. Marka:

1. Zwięzłość i tempo: Ewangelia Marka jest najkrótszą z czterech Ewangelii, napisaną szybkim i zwięzłym stylem. Marek często używa terminu “natychmiast”, sugerując poczucie pilności i natychmiastowości w życiu i służbie Jezusa.

2. Koncentracja na działaniach: Ewangelia Marka charakteryzuje się naciskiem na czyny. Jezus jest przedstawiany w działaniu, czyniący cuda, uzdrawiający chorych i wypędzający demony.

3. Nacisk na człowieczeństwo Jezusa: Marek przedstawia Jezusa jako w pełni ludzkiego, z emocjami i uczuciami. Przykład można zobaczyć w Ewangelii Marka 14:33-36, gdzie Jezus odczuwa głęboki smutek i udrękę w ogrodzie Getsemane przed ukrzyżowaniem.

4. Tajemnica mesjańska: odnosi się do kilku fragmentów, w których Jezus instruuje swoich uczniów, aby nie ujawniali jego prawdziwej tożsamości jako Mesjasza. Na przykład w Ewangelii Marka 8:29-30 Piotr rozpoznaje Jezusa jako Chrystusa, ale Jezus natychmiast prosi uczniów, aby nikomu o nim nie mówili.

5. Koszt uczniostwa: Ewangelia Marka podkreśla koszt uczniostwa i przedstawia cierpienie Jezusa jako integralną część Jego misji. Podkreśla to Ewangelia Marka 8:34: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Podsumowując, Ewangelia Marka charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem tempa, skupienia na akcji, nacisku na człowieczeństwo i cierpienie Jezusa, które przyczyniają się do jej wyrazistego przedstawienia życia i misji Jezusa.