Kategorie
Blog - Uczniostwo

Bóg może uczynić więcej! | Pastor Miron Wojnowski

Bóg może uczynić o wiele więcej

Bóg może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o czym możemy myśleć, albo o co możemy prosić! On jest Bogiem Wszechmogącym! Hallelujah!

Bóg może uczynić o wiele więcej! | Pastor Miron Wojnowski
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/792784312

Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;
Od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę;
Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha;
Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;
Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.
Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy;
Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

Efezjan 3: 14-21