Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 10 – Zarządzanie Bożymi Zasobami | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

10 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy dziesiątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się prawidłowo rozporządzać tym, co Bóg wkłada w Twoje ręce.

Bóg chce abyś chodził w błogosławieństwie pod każdym względem, także finansowym, abyś miał tyle, by móc pomagać innym, którzy potrzebują. Usłyszysz także, dlaczego dziesięcina nie jest wyłącznie “starotestamentową koncepcją”, oraz że wraz z dawaniem przychodzi błogosławieństwo, Bóg otwiera nowe drzwi możliwości, daje pomysły, pomnaża ziarno na zasiew i zwiększa plon sprawiedliwości.

Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił w swym sercutak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje.
A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek; Jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, Jego Sprawiedliwość trwa na wieki.
A Ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu.

2 List do Koryntian 9:6-11 (UBG)