Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 11 – Naucz się Wybaczać | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

11 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy jedenastą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się wybaczać, a także nigdy nie trzymać urazy w sercu, tylko dążyć do rozmowy z osobą która była jej przyczyną, niezależnie od tego czy był to brat, siostra, przyjaciel, lub lider w kościele.

Ważne jest to, aby patrzeć na Jezusa Chrystusa – Twórcę i Dokończyciela wiary – a nie na ludzi, rozumiejąc że mogą oni jeszcze nie być doskonali w ciele. Mając doskonałość w Duchu, wszyscy Chrześcijanie muszą uczyć się każdego dnia chodzić w tej doskonałości która pochodzi z ukończonego dzieła Jezusa Chrystusa na Krzyżu.

Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje Imię.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja Wola na ziemi, tak jak w niebie.
Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.
I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
[…]
Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mateusza 6:9-15 (UBG)