Kategorie
Blog - Uczniostwo

List św. Pawła do Kolosan – audiobook – Uwspółcześniona Biblia Gdańska

List św. Pawła apostoła do Kolosan audiobook  - mp3 do słuchania - UBG

List do Kolosan – biegnący ze Światłem w ciemności

Zapraszamy do słuchania nagrania audio Listu św. Pawła do Kolosan. Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.
Czyta Elżbieta Kilar.

Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
On też jest głową ciała – Kościoła; On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia; I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Kolosan 1:11-20 (UBG)