Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalna ochrona! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 5/7)

Ponadnaturalna ochrona! – seria Ponadnaturalny Kościół (cz. 5/7) | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/726334425

Zobacz czwartą część tutaj: Ponadnaturalne zdrowie! (cz. 4/7)
Zobacz szóstą część tutaj: Ponadnaturalna natura! (cz. 6/7)

Bóg pragnie, abyś był bezpieczny w Nim!

Nasz Bóg obiecuje ochronę, jeżeli tylko jesteś ukryty w Nim!
Są takie rzeczy, które otwierają drzwi przeciwnikowi.
Aby trwać w Bożej ochronie, musisz wyznać, ujawnić, wyprowadzić na światło te obszary Twojego życia w których jeszcze istnieje zniewolenie, i zamknąć drzwi przez które przychodzą ataki demoniczne.

Bóg jest miłosierny, i zawsze ma moc Cię zbawić, kiedy przychodzisz do Niego!

Przebywaj w cieniu Wszechmocnego!

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.
Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał.
On zaiste wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.
Okryje cię Swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny; Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.
Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;
Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.
Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.
Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.
Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;

Psalm 91:1-9

Twoja pomoc jest od PANA!

Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.
Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię.
Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie.
Oto Ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.
PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy.
Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy.
PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy.
PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki.

Psalm 121:3-8