Kategorie
Blog - Uczniostwo

Uświęcaj się! – Lekcje Życia – 2 | Pastor Godwill Ogbolu

Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. List do Rzymian 12:2a

Uświęcaj się!

2 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Uświęcaj się! - Lekcje Życia Chrześcijańskiego - 2 | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/647473573
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

Uświęcenie – dzieło Bożej Łaski

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy drugą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, że uświęcenie ma dwa znaczenia: jest dziełem Bożej Łaski, które ma miejsce w jednej chwili – w momencie w którym czynisz Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, i jednocześnie jest procesem przemiany, który będzie trwał, dopóki żyjesz w ciele na tej ziemi.

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

List do Rzymian 12:1-2