Kategorie
Blog - Uczniostwo

Chrzest w Duchu Świętym – Lekcje Życia – 3 | Pastor Godwill Ogbolu

Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dzieje Apostolskie 2:3-4

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym - Lekcje Życia Chrześcijańskiego - 3 | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/649156308
Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa

3 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy trzecią z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby przyjąć Chrzest w Duchu Świętym, oraz że – chociaż Apostołowie czekali na wylanie Ducha Świętego 10 dni po Wniebowstąpieniu Jezusa – to my nie musimy już czekać, bo Duch Święty jest z nami zawsze!
Czyż to nie wspaniała wiadomość?

Pięćdziesiątnica – wylanie Ducha Świętego

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.
Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.
Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.
A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku.
I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?
Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego: Co to ma znaczyć?
Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.
Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.
Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia.
Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:
I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.
Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.
I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.
Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.
I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

Dzieje Apostolskie 2:1-21