Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 12 – Bądź Zwycięzcą w Chrystusie! | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

12 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ostatnią z serii dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się chodzić na co dzień w zwycięstwie, które Jezus Chrystus dla nas zakupił Swoją Najświętszą Krwią, pamiętając że nie toczymy z diabłem 12 rund pojedynku bokserskiego, lecz jesteśmy cały czas na pozycji zwycięzcy. Kluczowe jest to, abyśmy mieli świadomość, że chociaż ludzie mogą stawać przeciwko nam, to oni nigdy nie są naszymi wrogami. Mamy tylko jednego wroga, i jest nim szatan.

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego Mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże;
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu

Efezjan 6:10-18 (UBG)