Kategorie
Blog - Uczniostwo

Co robisz z tym, co jest TOBIE POWIERZONE W ZARZĄD?

Drogo zostaliście kupieni

❤️🔥 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?
Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
1 Koryntian 6:19-20