Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 3 – Chrzest w Duchu Świętym

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

3 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy trzecią z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby przyjąć Chrzest w Duchu Świętym, oraz że – chociaż Apostołowie czekali na wylanie Ducha Świętego 10 dni po Wniebowstąpieniu Jezusa – to my nie musimy już czekać, bo Duch Święty jest z nami zawsze!
Czyż to nie wspaniała wiadomość?

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.
Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli.
Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.
A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku.
I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?
Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
I zdumiewali się wszyscy, i dziwili, mówiąc jeden do drugiego: Co to ma znaczyć?
Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem.
Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów.
Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia.
Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:
I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.
Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.
I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu.
Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.
I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

Dzieje Apostolskie 2:1-21
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcja Życia 2 – Uświęcaj się!

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

2 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy drugą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, że uświęcenie ma dwa znaczenia: jest dziełem Bożej Łaski, które ma miejsce w jednej chwili – w momencie w którym czynisz Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, i jednocześnie jest procesem przemiany, który będzie trwał, dopóki żyjesz w ciele na tej ziemi.

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

List do Rzymian 12:1-2

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 1 – Uczynić Jezusa Panem

Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

1 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu rozpoczynamy cykl „Lekcje życia”!

Dziś prezentujemy pierwszą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest aby Jezus Chrystus, który zapłacił za moje i Twoje grzechy swoją Drogocenną Krwią przelaną na Krzyżu, był nie tylko naszym Zbawicielem, ale przede wszystkim Panem. Kiedy Pan mówi, sługa słucha.

Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

Ewangelia Jana 10:27
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Psalmy – Księga Psalmów Audiobook – UBG

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.
Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.

Psalm 1

Prezentujemy nagranie audio (audiobook do słuchania online, albo do pobrania w formacie mp3) wszystkich 150 Psalmów w tłumaczeniu UBG – Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.


Posłuchaj Psalmów online

Nagrania można słuchać na YouTube:

Psalmy w formacie mp3

Posłuchaj na SoundCloud, albo pobierz plik mp3: