Różne dary, TEN SAM DUCH

A różne są dary, lecz TEN SAM DUCH! – Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥 A różne są dary, lecz ten sam Duch.
Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.
I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.
Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;
Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu;
Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.
A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
1 Koryntian 12: 4-11

Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.
Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;
Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego;
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.
[…]
A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
1 Koryntian 13:1-7,13
___
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/
Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/