Boże! Ja potrzebuję Ciebie!

Jezus Cię Kocha! Zawołaj do Niego! #ewangelia #ewangelizacja #kościół