Obecność Boża

Obecność Boża – Pastor Godwill Ogbolu & Gregory Dickow

2 Koryntian 3:17
Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.

Kiedy wchodzisz w Obecność Bożą, doświadczasz wolności, Jego Miłości, Jego Miłosierdzia i Jego dobroci. W Jezusie Chrystusie nie ma sądu i nie ma w Nim potępienia:

Rzymian 8:1-2
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Bóg nie potępia Cię, On Cię nie osądza, nie wytyka palcem Twojego grzechu – Bóg kocha Cię i pragnie mieć relację z Tobą, dlatego dał Swojego Jednorodzonego Syna aby uwolnić Cię od grzechu!

Zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/

#godwillogbolu #gregorydickow #thepresenceofGod
__
Let’s get social!
Instagram: https://www.instagram.com/godwill_ogb
Facebook: https://www.facebook.com/godwill.ogbolu/
Link do oryginału w języku angielskim: https://youtu.be/H__M7vFR7Tc