Ponadnaturalna natura

Ponadnaturalna natura! – seria Ponadnaturalny Kościół – Pastor Godwill Ogbolu

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, jesteś Nowym Stworzeniem! Nowym gatunkiem, który nie istniał wcześniej!

Jeżeli jesteś narodzony z Boga, przypominasz Boga, mówisz jak Bóg, wyglądasz jak Bóg, nosisz na sobie atrybuty, naturę i charakterystykę Boga!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Jana 3,6

Nie pozwól, aby diabeł uderzał cię potępieniem. Co zrobiłeś, to już się wydarzyło. Pokutuj, i idź dalej. Bożą Naturą jest aby wybaczać. On jest wierny i sprawiedliwy, aby oczyścić cię z wszelkiej nieprawości.
Kiedy pokutujesz, Bóg ci wybacza. Teraz wybacz sam sobie.

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.
Rzymian 8,1-2

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
1 Jana 1,9

Spis treści:
00:00 – Nowe narodzenie, czyli natura Boga w tobie
10:46 – Człowiek jest duchem, posiada duszę i mieszka w ciele
21:39 – Bóg pragnie twojego wzrostu
32:34 – Modlitwa

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/
__
Let’s get social!
Instagram: https://www.instagram.com/godwill_ogbolu/
Facebook: https://www.facebook.com/godwill.ogbolu/
Link do oryginału w języku angielskim: https://youtu.be/btxBvJ945DA