Kategorie
Blog - Uczniostwo

Mając spotkanie z Jezusem | Pastor Godwill Ogbolu

Mając spotkanie z Jezusem | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/692814732

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jana 3:16-17

Czy nie cieszysz się, że Jezus nie przyszedł aby Cię potępić, ale aby Cię uratować? Przyszedł aby zburzyć mur wrogości pomiędzy ludźmi, aby oni byli JEDNO w NIM!

W Jezusie nie ma koloru skóry, nie ma rasy, nie ma dyskryminacji! Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osoby! Hallelujah!