Kategorie
Blog - Uczniostwo

Mając spotkanie z Jezusem – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/FEwZ70GX-io

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jana 3:16-17

Czy nie cieszysz się, że Jezus nie przyszedł aby Cię potępić, ale aby Cię uratować? Przyszedł aby zburzyć mur wrogości pomiędzy ludźmi, aby oni byli JEDNO w NIM!

W Jezusie nie ma koloru skóry, nie ma rasy, nie ma dyskryminacji! Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osoby! Hallelujah!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Bóg walczy dla Ciebie – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/HxtTCflvEeE

Bóg usunie tych, którzy stają przeciwko Kościołowi, przeciwko Bożym ludziom. To bardzo ważne, że jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa musimy być zachęceni niezależnie od tego, co dzieje się na świecie dziś.

Jesteśmy zwycięscy

Przeciwnik i jego kohorty nie będą w stanie nas usunąć. Jesteśmy zwycięscy, i my nadal będziemy maszerować zwycięsko. Plan i cel Boży dla każdego z nas w końcu dojdzie do pełnej owocności.

Jeżeli ktokolwiek próbuje stanąć na drodze Bożemu planowi, niezależnie od tego czy są to wrogowie czy bliscy krewni, Bóg sam poradzi sobie z nimi.

Ty nie masz mówić Bogu, co ma robić, ale Bóg pokazał w Swoim Słowie, co On zrobi z tymi, i przeciwko tym, którzy próbują stawać przeciwko planowi Bożemu na Twoje życie.

Wejdź w odpocznienie

Wiedząc o tym, możesz odpocząć bezpiecznie w tym, że plan Boży na Twoje życie z pewnością się stanie.

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Transformacja (część 2) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/UWlKrCPD-Yk

Transformacja, przemiana to proces

Pozwól Bogu na dokonanie przemiany w Twoim życiu! W tym odcinku Pastor Godwill przedstawia 5 kluczy do tego, aby proces metamorfozy, zmiany, nie tylko rozpoczął się w Twoim życiu, ale trwał cały czas, podnosząc Cię z Chwały w Chwałę!

Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.

2 Koryntian 3:18
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Moc duszy – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/N8NY41-jpoQ

Jesteś DUCHEM!

Ty nie posiadasz ducha, ty jesteś DUCHEM; posiadasz DUSZĘ i mieszkasz w CIELE.

Uśpiona moc którą człowiek posiada w sferze duszy tylko czeka aby być uwolniona! Zacznij myśleć i mówić o sobie, tak jak Bóg o Tobie mówi. Zacznij widzieć siebie tak, jak Bóg Ciebie widzi.

Kiedy przyszedłeś do Jezusa, oddałeś mu swoje życie, a Jego Święty Duch zamieszkał w Tobie, została na Tobie wykonana praca. Jesteś JUŻ przeniesiony spod władzy, autorytetu królestwa ciemności do królestwa Umiłowanego Bożego Syna! W jednej chwili stałeś się kompletny, uzupełniony w Tym, który Cię umacnia, w Jezusie Chrystusie!

Uwolnij MOC!

Pozwól aby ta moc, która zamieszkała w Tobie została uwolniona ku całkowitej przemianie życia. Kiedy zaczniesz siać dobre ziarno, wypowiadając w sferze ducha dobre słowa, słowa błogosławieństwa a nie przekleństwa, słowa które określają Cię tak jak Bóg powiedział, będziesz zaskoczony tym, jak szybko w Twoim życiu zaczną manifestować się zmiany.

Jesteś górą, a nie dołem. Jesteś głową a nie ogonem. Zawsze idziesz do przodu, nigdy nie cofasz się w tył. Wszystko do czego przykładasz swą rękę, powiedzie się. Jesteś światłem które stawia się na stole. Jesteś jak miasto położone na wzgórzu którego nie można ukryć.

Jesteś solą tego świata!

Zacznij w to wierzyć, wypowiadać to i zachowywać się zgodnie z tym co mówisz! Czyż to nie wspaniałe? Hallelujah!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Innowacja – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/bO9Ugi98asU

Bóg chce przyprowadzić nowe pomysły, nowe idee poprzez Ciebie!

Jest mnóstwo rzeczy, które Bóg chce uwolnić, przynieść na Ziemię poprzez ludzi, którzy chcą stać się kanałami innowacji!

Pozwól Jemu działać przez Ciebie, a zobaczysz, że Bóg chce dać Ci projekt na Swój plan dla Twojego życia. Bóg chce przyprowadzić nowe pomysły, nowe idee poprzez Ciebie! Pomysły, które będą zmieniać życie ludzi!

Nie patrz na to, że nie masz może takiego wykształcenia jakbyś chciał, a może nie mieszkasz w tym kraju w którym byś chciał, albo wydaje się że nie wszystkie okoliczności Ci sprzyjają.
Choćby wszystko było przeciwko Tobie, nic nie jest w stanie ograniczyć Wszechmocnego, Wszechobecnego i Wszechwiedzącego Boga!

Postanów, że pozwolisz aby Duch Boga Żywego który mieszka w Tobie, uczynił z Ciebie kanał innowacji, i przyniósł nowe pomysły, nowe wynalazki, na świat. Pomysły, które będą błogosławieństwem dla Ciebie, Twojej rodziny, Twojego regionu, kraju, i całego świata. W tych tygodniach, miesiącach, latach, a może i dekadach które są jeszcze przed nami!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Transformacja – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/JmTiaTxuENA

Pozwól na to, aby transformacja, metamorfoza, miała miejsce w Twoim życiu!

Słowo „metamorfoza” użyte w 12-tym rozdziale Listu do Rzymian jest tym samym słowem, które w biologii określa przemianę gąsienicy w pięknego motyla. Czasem gąsienica bywa tak brzydka, że miałbyś ochotę ją zmiażdżyć, ale musisz zrozumieć, że ona po prostu nie jest jeszcze tym czym powinna być. Daj jej trochę czasu, a zobaczysz jak zmienia się w pięknego motyla z kolorowymi skrzydłami.

Jesteś jak projekt – Bóg zaprojektował dla Ciebie wspaniałą przyszłość, teraz Twoją odpowiedzialnością jest poddać się pod proces przemiany poprzez zmianę sposobu myślenia. Jak to osiągnąć? Napełniając się Bożym Słowem!

Transformacja, przemiana to proces – proces zmiany, który nie wydarza się z dnia na dzień!

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2 (UBG)

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne Życie – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/mTzlfBuX0Vg

Jesteś ponadnaturalnym wierzącym, ponieważ masz ponadnaturalnego Boga!

Musisz żyć w świadomości, że jest w Tobie ponadnaturalne Boże Życie! Jesteś narodzony z Ducha Bożego, masz więc ponadnaturalną Bożą ochronę, ponadnaturalne zdrowie, oraz Boże zaopatrzenie!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6 (UBG)

Naturalny wymiar daje początek jedynie rzeczom które są naturalne, ale wymiar duchowy rodzi ponadnaturalne życie!

Jana 3:6 (Passion)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Wizja (część 2) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/AnUfCaZVt1w

Zobacz pierwszą część tutaj: Wizja (część 1)

Boży plan na Twoje życie

Czy masz wizję na swoje życie? Kiedy pochwycisz wizję od Boga, ona stanie się śrubą napędową dla Twojego życia, tym co napędza Cię w drodze poprzez sztormy i trudne sytuacje życia.

Wizja staje się ogniem płonącym w Twoim wnętrzu, który nie pozwala Ci poddać się, ani zrezygnować.

Gdzie nie ma wizji, lud ginie, ale kto przestrzega Prawa, jest błogosławiony.

Przysłów 29:18
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Wizja (część 1) – Godwill Ogbolu

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/OdJcvg5zujc

Zobacz drugą część tutaj: Wizja (część 2)

Bóg ma plan dla każdego z nas!

Bóg ma wspaniały plan dla Ciebie i chce objawić ten plan Tobie. Bardzo ważne jest, aby odkryć ten Boży plan już w młodym wieku, aby zacząć z nim biec.
Jeżeli jesteś w miejscu swojego życia, w którym myślisz że jest zbyt późno aby odkryć Boże przeznaczenie dla Ciebie – nie martw się, z Bogiem nigdy nie jest za późno.

Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać.
To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się.

Habakuka 2:2-3
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Obecność Boża – Godwill Ogbolu & Gregory Dickow

Obejrzyj także na YouTube: https://youtu.be/uThMhBjxZJ0

Duch Pana przynosi wolność

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.

2 Koryntian 3:17

Kiedy wchodzisz w Obecność Bożą, doświadczasz wolności, Jego Miłości, Jego Miłosierdzia i Jego dobroci. W Jezusie Chrystusie nie ma sądu i nie ma w Nim potępienia:

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Bóg nie potępia Cię, On Cię nie osądza, nie wytyka palcem Twojego grzechu – Bóg kocha Cię i pragnie mieć relację z Tobą, dlatego dał Swojego Jednorodzonego Syna aby uwolnić Cię od grzechu!