Kategorie
Biblijne Inspiracje

Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu…

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Rzymian 12:2

Kiedy napełniasz się Bożym Słowem, twój umysł podlega przemianie, sposób myślenia zmienia się, podlegasz transformacji z tego miejsca w którym byłeś w to miejsce, w którym Bóg chce abyś był. Jesteś projektem Boga, On ma doskonały plan na Twoje życie.

Posłuchaj nauczania: Jak poddać się pod przemianę, czyli transformacja…

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2