Kategorie
Blog - Uczniostwo

Transformacja (część 2) | Pastor Godwill Ogbolu

Transformacja (część 2) | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/682212664

Transformacja, przemiana to proces

Pozwól Bogu na dokonanie przemiany w Twoim życiu! W tym odcinku Pastor Godwill przedstawia 5 kluczy do tego, aby proces metamorfozy, zmiany, nie tylko rozpoczął się w Twoim życiu, ale trwał cały czas, podnosząc Cię z Chwały w Chwałę!

Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.

2 Koryntian 3:18
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Moc duszy | Pastor Godwill Ogbolu

Moc duszy | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/681068931

Jesteś DUCHEM!

Ty nie posiadasz ducha, ty jesteś DUCHEM; posiadasz DUSZĘ i mieszkasz w CIELE.

Uśpiona moc którą człowiek posiada w sferze duszy tylko czeka aby być uwolniona! Zacznij myśleć i mówić o sobie, tak jak Bóg o Tobie mówi. Zacznij widzieć siebie tak, jak Bóg Ciebie widzi.

Kiedy przyszedłeś do Jezusa, oddałeś mu swoje życie, a Jego Święty Duch zamieszkał w Tobie, została na Tobie wykonana praca. Jesteś JUŻ przeniesiony spod władzy, autorytetu królestwa ciemności do królestwa Umiłowanego Bożego Syna! W jednej chwili stałeś się kompletny, uzupełniony w Tym, który Cię umacnia, w Jezusie Chrystusie!

Uwolnij MOC!

Pozwól aby ta moc, która zamieszkała w Tobie została uwolniona ku całkowitej przemianie życia. Kiedy zaczniesz siać dobre ziarno, wypowiadając w sferze ducha dobre słowa, słowa błogosławieństwa a nie przekleństwa, słowa które określają Cię tak jak Bóg powiedział, będziesz zaskoczony tym, jak szybko w Twoim życiu zaczną manifestować się zmiany.

Jesteś górą, a nie dołem. Jesteś głową a nie ogonem. Zawsze idziesz do przodu, nigdy nie cofasz się w tył. Wszystko do czego przykładasz swą rękę, powiedzie się. Jesteś światłem które stawia się na stole. Jesteś jak miasto położone na wzgórzu którego nie można ukryć.

Jesteś solą tego świata!

Zacznij w to wierzyć, wypowiadać to i zachowywać się zgodnie z tym co mówisz! Czyż to nie wspaniałe? Hallelujah!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Innowacja | Pastor Godwill Ogbolu

Innowacja | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/679901015

Bóg chce przyprowadzić nowe pomysły, nowe idee poprzez Ciebie!

Jest mnóstwo rzeczy, które Bóg chce uwolnić, przynieść na Ziemię poprzez ludzi, którzy chcą stać się kanałami innowacji!

Pozwól Jemu działać przez Ciebie, a zobaczysz, że Bóg chce dać Ci projekt na Swój plan dla Twojego życia. Bóg chce przyprowadzić nowe pomysły, nowe idee poprzez Ciebie! Pomysły, które będą zmieniać życie ludzi!

Nie patrz na to, że nie masz może takiego wykształcenia jakbyś chciał, a może nie mieszkasz w tym kraju w którym byś chciał, albo wydaje się że nie wszystkie okoliczności Ci sprzyjają.
Choćby wszystko było przeciwko Tobie, nic nie jest w stanie ograniczyć Wszechmocnego, Wszechobecnego i Wszechwiedzącego Boga!

Postanów, że pozwolisz aby Duch Boga Żywego który mieszka w Tobie, uczynił z Ciebie kanał innowacji, i przyniósł nowe pomysły, nowe wynalazki, na świat. Pomysły, które będą błogosławieństwem dla Ciebie, Twojej rodziny, Twojego regionu, kraju, i całego świata. W tych tygodniach, miesiącach, latach, a może i dekadach które są jeszcze przed nami!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Transformacja | Pastor Godwill Ogbolu

Transformacja | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/677327104

Pozwól na to, aby transformacja, metamorfoza, miała miejsce w Twoim życiu!

Słowo “metamorfoza” użyte w 12-tym rozdziale Listu do Rzymian jest tym samym słowem, które w biologii określa przemianę gąsienicy w pięknego motyla. Czasem gąsienica bywa tak brzydka, że miałbyś ochotę ją zmiażdżyć, ale musisz zrozumieć, że ona po prostu nie jest jeszcze tym czym powinna być. Daj jej trochę czasu, a zobaczysz jak zmienia się w pięknego motyla z kolorowymi skrzydłami.

Jesteś jak projekt – Bóg zaprojektował dla Ciebie wspaniałą przyszłość, teraz Twoją odpowiedzialnością jest poddać się pod proces przemiany poprzez zmianę sposobu myślenia. Jak to osiągnąć? Napełniając się Bożym Słowem!

Transformacja, przemiana to proces – proces zmiany, który nie wydarza się z dnia na dzień!

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Rzymian 12:2 (UBG)

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Ponadnaturalne Życie | Pastor Godwill Ogbolu

Ponadnaturalne Życie  | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/674220248

Jesteś ponadnaturalnym wierzącym, ponieważ masz ponadnaturalnego Boga!

Musisz żyć w świadomości, że jest w Tobie ponadnaturalne Boże Życie! Jesteś narodzony z Ducha Bożego, masz więc ponadnaturalną Bożą ochronę, ponadnaturalne zdrowie, oraz Boże zaopatrzenie!

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

Jana 3:6 (UBG)

Naturalny wymiar daje początek jedynie rzeczom które są naturalne, ale wymiar duchowy rodzi ponadnaturalne życie!

Jana 3:6 (Passion)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Wizja (część 2) | Pastor Godwill Ogbolu

Wizja (część 2) | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/672102005

Zobacz pierwszą część tutaj: Wizja (część 1)

Boży plan na Twoje życie

Czy masz wizję na swoje życie? Kiedy pochwycisz wizję od Boga, ona stanie się śrubą napędową dla Twojego życia, tym co napędza Cię w drodze poprzez sztormy i trudne sytuacje życia.

Wizja staje się ogniem płonącym w Twoim wnętrzu, który nie pozwala Ci poddać się, ani zrezygnować.

Gdzie nie ma wizji, lud ginie, ale kto przestrzega Prawa, jest błogosławiony.

Przysłów 29:18
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Wizja (część 1) | Pastor Godwill Ogbolu

Wizja (część 1) | Pastor Godwill Ogbolu
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/671259113

Zobacz drugą część tutaj: Wizja (część 2)

Bóg ma plan dla każdego z nas!

Bóg ma wspaniały plan dla Ciebie i chce objawić ten plan Tobie. Bardzo ważne jest, aby odkryć ten Boży plan już w młodym wieku, aby zacząć z nim biec.
Jeżeli jesteś w miejscu swojego życia, w którym myślisz że jest zbyt późno aby odkryć Boże przeznaczenie dla Ciebie – nie martw się, z Bogiem nigdy nie jest za późno.

Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać.
To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się.

Habakuka 2:2-3
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Obecność Boża | Pastor Godwill Ogbolu & Gregory Dickow

Obecność Boża | Pastor Godwill Ogbolu & Gregory Dickow
Obejrzyj także na Vimeo: https://vimeo.com/668990779

Duch Pana przynosi wolność

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.

2 Koryntian 3:17

Kiedy wchodzisz w Obecność Bożą, doświadczasz wolności, Jego Miłości, Jego Miłosierdzia i Jego dobroci. W Jezusie Chrystusie nie ma sądu i nie ma w Nim potępienia:

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.

Rzymian 8:1-2

Bóg nie potępia Cię, On Cię nie osądza, nie wytyka palcem Twojego grzechu – Bóg kocha Cię i pragnie mieć relację z Tobą, dlatego dał Swojego Jednorodzonego Syna aby uwolnić Cię od grzechu!

Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 12 – Bądź Zwycięzcą w Chrystusie! | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

12 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ostatnią z serii dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się chodzić na co dzień w zwycięstwie, które Jezus Chrystus dla nas zakupił Swoją Najświętszą Krwią, pamiętając że nie toczymy z diabłem 12 rund pojedynku bokserskiego, lecz jesteśmy cały czas na pozycji zwycięzcy. Kluczowe jest to, abyśmy mieli świadomość, że chociaż ludzie mogą stawać przeciwko nam, to oni nigdy nie są naszymi wrogami. Mamy tylko jednego wroga, i jest nim szatan.

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego Mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże;
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu

Efezjan 6:10-18 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 11 – Naucz się Wybaczać | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

11 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy jedenastą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się wybaczać, a także nigdy nie trzymać urazy w sercu, tylko dążyć do rozmowy z osobą która była jej przyczyną, niezależnie od tego czy był to brat, siostra, przyjaciel, lub lider w kościele.

Ważne jest to, aby patrzeć na Jezusa Chrystusa – Twórcę i Dokończyciela wiary – a nie na ludzi, rozumiejąc że mogą oni jeszcze nie być doskonali w ciele. Mając doskonałość w Duchu, wszyscy Chrześcijanie muszą uczyć się każdego dnia chodzić w tej doskonałości która pochodzi z ukończonego dzieła Jezusa Chrystusa na Krzyżu.

Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje Imię.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja Wola na ziemi, tak jak w niebie.
Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.
I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
[…]
Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mateusza 6:9-15 (UBG)