Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 10 – Zarządzanie Bożymi Zasobami | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

10 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy dziesiątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, jak ważne jest to, aby nauczyć się prawidłowo rozporządzać tym, co Bóg wkłada w Twoje ręce.

Bóg chce abyś chodził w błogosławieństwie pod każdym względem, także finansowym, abyś miał tyle, by móc pomagać innym, którzy potrzebują. Usłyszysz także, dlaczego dziesięcina nie jest wyłącznie “starotestamentową koncepcją”, oraz że wraz z dawaniem przychodzi błogosławieństwo, Bóg otwiera nowe drzwi możliwości, daje pomysły, pomnaża ziarno na zasiew i zwiększa plon sprawiedliwości.

Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił w swym sercutak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje.
A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek; Jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, Jego Sprawiedliwość trwa na wieki.
A Ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu.

2 List do Koryntian 9:6-11 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 9 – Ewangelizacja | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

9 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Ewangelizacja

Ewangelizacja

Ewangelizacja! Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy dziewiątą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, że Bóg kocha ludzi, że zdobywanie dusz dla Jezusa jest jak rytm uderzeń Bożego Serca.

Czy to nie wspaniała wiadomość? Hallelujah!

Rozesłanie do Ewangelizacji!

Marka 16:15-20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 8 – Poświęcony Panu | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

8 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Dziś razem z naszym ukochanym Pastorem Godwill’em Ogbolu prezentujemy ósmą z dwunastu fundamentalnych lekcji Życia Chrześcijańskiego. Dowiesz się z niej, dlaczego tak ważne jest, abyśmy byli poświęceniu Panu, oddani Jemu na własność. Wyrazem Twojej rozumnej służby, albo rozumnym wyrazem uwielbienia Boga jest oddanie Mu się w całości: duchem, duszą i ciałem.

Zobaczysz także, że dla każdego Chrześcijanina dostępne jest życie wolne od grzechu. Bożym standardem dla nas jest, abyśmy nie grzeszyli, lecz żyli właściwym życiem, w 100% oddanym Panu. Boża Łaska jest tym, co umożliwia wzniesienie się ponad poziom życia w zmaganiu z grzechem, i wejście w życie w wierze Syna Bożego, który Ciebie i mnie umiłował, i wydał za nas samego Siebie.

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 7 – Życie Modlitwy | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

7 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Poznasz także rodzaje modlitwy – uwielbienia, dziękczynna, modlitwa prośby, wstawiennicza, a także modlitwa danym nam przez Ducha Świętego językiem, która pomaga nam budować się na naszej najświętszej wierze.

Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.

List do Rzymian 8:26-27 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Lekcje Życia 6 – Członkostwo Kościoła | Pastor Godwill Ogbolu

Pastor Godwill Ogbolu
Pastor Godwill Ogbolu – River Istanbul Church – Lekcje Życia Szkoła Uczniostwa
zobacz także – Kościół River Warszawa

6 z 12 lekcji Życia Chrześcijańskiego – Szkoła Uczniostwa

Ważne jest także, że to nie my “po ludzku”, kierując się poznaniem zmysłowym, wybieramy Kościół z którym się łączymy, to Pan wybiera miejsce, w którym ma dla nas plan.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:41-42 (UBG)
Kategorie
Blog - Uczniostwo

Psalmy – Księga Psalmów Audiobook – UBG

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.
Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.

Psalm 1

Prezentujemy nagranie audio (audiobook do słuchania online, albo do pobrania w formacie mp3) wszystkich 150 Psalmów w tłumaczeniu UBG – Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Zatytułowaliśmy tę serię biegnący ze Światłem w ciemności.


Posłuchaj Psalmów online

Nagrania można słuchać na YouTube:

Księga Psalmów audiobook - Psalmy do słuchania - UBG