Serce szukające Boga | Misjonarka Anna Ruszczyk

❤️🔥 Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Spotkanie „Uwielbienie, Uzdrowienie” – 18 marca 2023

❤️🔥 Nagranie ze spotkania „Uwielbienie, Uzdrowienie” z 18 marca 2023.

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Bunt, czary, i duch szaleństwa, oraz odzyskane panowanie | Pastorzy Maria i Miron Wojnowscy

❤️🔥 Bunt, czary, i duch szaleństwa, oraz odzyskane panowanie w posłuszeństwie.
Nagranie ze spotkania z 12 marca 2023.

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Transfer Namaszczenia | Pastor Godwill Ogbolu

❤️🔥 Transfer, przeniesienie namaszczenia – im więcej się dzielisz, tym bardziej Bóg pomnaża.

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/
__
Let’s get social!
Instagram: https://www.instagram.com/godwill_ogbolu/
Facebook: https://www.facebook.com/godwill.ogbolu/

Walka duchowa i burzenie warowni! | Pastorzy Miron i Maria Wojnowscy

❤️🔥 Walka duchowa i burzenie warowni!

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Rozeznawanie Ciała Chrystusa | Pastor Godwill Ogbolu

❤️🔥 Każdy z wierzących ma swoje miejsce w Ciele Chrystusa! Nie ma w Kościele Jezusa Chrystusa ani jednej zbędnej osoby, każdy jest potrzebny i jest dla niego przygotowana misja do wykonania!

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/
__
Let’s get social!
Instagram: https://www.instagram.com/godwill_ogbolu/
Facebook: https://www.facebook.com/godwill.ogbolu/
Link do oryginału w języku angielskim: https://youtu.be/EsNXRQd-SWE

Chrzest Wodny – Lekcje Życia Chrześcijańskiego – 5 | Pastor Godwill Ogbolu

❤️🔥 Piąta z 12-tu fundamentalnych lekcji uczniostwa w Chrystusie.
Dowiesz się z niej, czym jest chrzest w wodzie, dlaczego chrztowi praktykowanemu przez pierwszy Kościół towarzyszyła Boża Moc, oraz co to oznacza dla Ciebie.

Jeżeli wahasz się, czy przyjąć chrzest wodny – zachęcam Cię, abyś przyjął chrzest, który jest nie tylko symbolem, ale powoduje realne zmiany w rzeczywistości duchowej, zapewniając oczyszczenie sumienia, oraz będąc świadectwem dla Boga, ludzi, oraz przeciwnika, że zamierzasz podążać za Jezusem Chrystusem do końca życia, jesteś Nowym Stworzeniem, całkowicie odłączonym od starego życia i systemu tego świata.
Hallelujah!

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
Mateusza 28:18-20 (UBG)

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Tylko Bóg leczy złamane serca | Misjonarka Anna Ruszczyk

❤️🔥 Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Niosąc JEGO zmianę… | Alive2Love

❤️🔥 ️Bóg przychodzi po to, aby Cię przemienić, ale jest w tym także większy cel: abyś mógł nieść JEGO zmianę innym!

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://rfr.bz/f5iq5g2
___
link do oryginału w języku angielskim: https://youtu.be/YzTq9J7p_I4
oficjalna strona służby Alive2Love: https://www.alive2love.org/
zobacz także profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Alive2Love

#namaszczenie #alive2love

Pozwól Bogu żyć przez siebie! | Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥 Pozwól Bogu żyć przez siebie!
Nie chodzi o to, aby „wykonywać te ruchy które Chrześcijanie wykonują”, ani o to aby „mówić poprawnie”. Nie o to chodzi!
Chodzi o to, żeby nasze serce było połączone z sercem Boga!

Przyjdź, i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/