Moje życie z Bogiem – Michał Glonek

Moje życie z Bogiem — Michał Glonek — Kościół RIVER Warszawa

O drodze do osobistego poznania Jezusa Chrystusa, a także o wierze, miłości i poświęceniu, i o tym, jak wielkie znaczenie ma miłość braterska w Kościele. A także o tym, że nawet w trudnych chwilach Bóg zawsze jest blisko, aby podtrzymać i prowadzić głębiej w Boże powołanie.
Michał Glonek z Kościoła RIVER w Warszawie dzieli się swoim inspirującym świadectwem, osobistym doświadczeniem związanym z nawróceniem i wejściem w służbę Bogu. Jego historia to nie tylko pasjonująca podróż do Boga, lecz także opowieść o odwadze, miłości i poświęceniu.

Instytut Biblijny River w Warszawie: https://www.ibr.edu.pl/
kontakt z Michałem: [email protected] (mailto:[email protected])

I Ty możesz podać dłoń | Pastor Miron Wojnowski

O Królestwie, które jest już na wyciągnięcie ręki, i o tym, że Bóg Wszechmogący może uczynić o wiele, wiele więcej niż wszystko to, o czym mógłbyś pomyśleć albo o co mógłbyś poprosić. A także o tym, że i Ty możesz podać innym pomocną dłoń…

Ostateczna Wyprawa – Zastępy piekielne maszerują

“Ostateczna Wyprawa – Zastępy piekielne maszerują” – Rick Joyner

O tym, jak ważne jest, aby chrześcijanie stali w miejscu nazwanym “Jedność Braci”. A także o tym, co dzieje się w świecie duchowym kiedy mają oni oczy zaślepione pychą, samousprawiedliwieniem, przyzwoitością, własną ambicją, niesprawiedliwym sądem i zazdrością.
Fragment książki: “Ostateczna Wyprawa – Zastępy piekielne maszerują” Ricka Joynera czyta pastor Miron Wojnowski. Zachęcamy do zakupu całej trylogii, jest to niezwykle wartościowa i otwierająca oczy pozycja – ważna lektura dla każdego świadomego chrześcijanina.

Książkę możesz kupić tutaj: https://lm.jezusciekocha.pl/ostateczna-wyprawa

Po co jest ten post?

Po co jest ten post? Powiększ swoją Duchową Pojemność! – Pastor Godwill Ogbolu

Biblia mówi, że Bóg powierza każdemu zadania według jego możliwości, zdolności, “pojemności”. Chcesz, aby przez ciebie obficie przepływało Boże Życie, błogosławieństwo, uzdrowienie? Powiększ swoją Duchową zdolność, “pojemność”. Jak to zrobić – dowiesz się z nagrania.

Duchowe i fizyczne znaczenie postu

W pierwszej części Pastor Godwill tłumaczy, jakie znaczenie ma post dla naszych fizycznych ciał. Dowiesz się tego, co powinieneś wiedzieć o przedłużonym poście, zanim do niego przystąpisz.
W drugiej części nauczania Pastor Godwill wyjaśnia duchowe znaczenie postu, i od czego zależy nasza skuteczność w pracy dla Królestwa Niebieskiego.

Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego ZDOLNOŚCI, i zaraz odjechał.
Mateusza 25:14-15

Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym; Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
Judy 1:20-21

__
Link do oryginału w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=G3XCjUvbPao

Przyjmij moc Ducha Świętego

Przyjmij moc Ducha Świętego – Pastor Miron Wojnowski

Dzieje apostolskie są otwartą księgą. Ciągle są takie miejsca, gdzie możesz pójść i spotkać uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy podążają za Nim, kochają Pana Jezusa. Ale kiedy zapytasz ich, czy otrzymali Ducha Świętego, czy są pewni, że są ochrzczeni w Duchu Świętym, czy doświadczają Jego mocy, doświadczają Jego chwały, czy otrzymali moc, aby stać się świadkami dla Niego, czy doświadczają tego na co dzień, czy mogą powiedzieć: “nawet nie wiedzieliśmy, że Duch Święty tak działa”…

Przyjdź i zacznij płonąć Bożym Ogniem!
https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Przez wiarę krocz, nie przez widzenie!

Przez wiarę krocz, nie przez widzenie – oddzielenie konieczne dla wzrostu – Pastor Godwill Ogbolu

W 2024 r. nastąpi rozdzielenie między tymi, którzy będą chodzić przez wiarę, a tymi, którzy będą chodzić przez widzenie fizycznymi oczami.
Wejdź w miejsce, które Bóg dla Ciebie przygotował! On zaplanował Cię od założenia świata! Wyrył sobie Twoje imię na Swoich dłoniach!
Jeżeli Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? W Chrystusie mamy pełne zwycięstwo nad każdą chorobą i każdym demonem! Powiedz: AMEN!

Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu i szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć obecności Boga i odnaleźć wolność, to zapraszamy Cię!
Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Pan, doświadcz Mocy Bożej Miłości! Bądź tam, gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia!
Przyjdź i wzrastaj w wierze, stając się uczniem Jezusa Chrystusa. Bądź częścią wspólnoty wierzących, którzy doświadczają Boga każdego dnia swojego życia.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/
__
Link do oryginału w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=1IOErpibiy8

Ewangelia w/g św Łukasza audiobook

Ewangelia w/g św Łukasza audiobook – mp3 do słuchania – seria biegnący ze Światłem w ciemności.

Tłumaczenie Biblii – Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Czyta: Elżbieta Kilar.

Ewangelia Łukasza wyróżnia się jako niezwykła księga biblijna. Warto zauważyć, że jest to jedyna spośród Ewangelii synoptycznych, która przedstawia dzieciństwo Jezusa. Od Jego wczesnych lat, przez początek Jego misji, nauczanie i cuda, aż do Jego śmierci i zmartwychwstania – ta księga dostarcza nam niezwykle plastycznego obrazu życia Chrystusa.

Łukasz nie pochodził z narodu Żydowskiego, co odróżnia go od pozostałych autorów Ewangelii synoptycznych. Prawdopodobnie ze względu na swoje zawodowe tło jako lekarz, Łukasz szczególnie zwracał uwagę na cierpienie ludzi i potrzebę ich uzdrowienia. W swojej Ewangelii skupia się na tematach miłosierdzia, współczucia i uzdrowienia, podkreślając misję Jezusa jako przynoszącego ulgę i ratunek dla cierpiących.

__
Przeczytaj więcej o Ewangelii św Łukasza:
https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/ewangelia-sw-lukasza-audiobook/

Chrześcijanie kontra “świat”

Obóz szkoleniowy Chrześcijan – Pastorzy Maria i Miron Wojnowscy

Nie idź na kompromisy ze światem!

Kiedyś nawigacja na okręcie była oparta na wskazaniach busoli albo kompasu. Każdy żeglarz wie, że nawet bardzo małe odchylenie kursu od właściwego, jeżeli przepłynie się wiele tysięcy mil, może spowodować, że okręt znajdzie się w zupełnie innym miejscu niż planowane.

Jeżeli pójdziesz w swoim życiu na jakiś malutki kompromis, naprawdę “mały kompromis” – dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu – aż po roku będziesz w całkiem innym miejscu i nawet nie wiesz jak się to stało, że tam wylądowałeś.

Nie ma takiej sytuacji w twoim życiu, gdzie Bóg by nie mógł usunąć przeszkody. Kiedy Bóg widzi, że Ty chcesz się do Niego zbliżyć, i że twoje serce lgnie do Niego, to Bóg jest tym, który wyprowadza Cię na wolność. Bądźmy mądrzy we wszystkim, co robimy i w jaki sposób działamy. Trzymajmy się Chrystusa, trzymajmy się Jego Słowa. Ewangelia Jana mówi, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A bez Słowa nic się nie stało. Trwaj w Bożym Słowie, trwaj w Bożej prawdzie.

Obóz szkoleniowy Chrześcijan
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

#chrześcijaństwo #kościółchrześcijański #krosno

Nie martwcie się

Nie martwcie się! – Kościół Uliczny “Jezus Cię Kocha!” Iwonicz-Zdrój, 10.11.2023

❤️🔥”Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to bowiem zabiegają narody świata, lecz wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane.” Łukasza 12:29-31
Kiedy my szukamy najpierw Królestwa Bożego i szukamy najpierw Bożej sprawiedliwości, to te wszystkie rzeczy za którymi narody się uganiają, będą nam automatycznie dodane. Bóg ustala priorytety. Jeżeli my w naszym życiu przyjmujemy Boże priorytety i razem z tymi Bożymi priorytetami postępujemy, to Boże Słowo zaczyna mieć moc i owocować w naszym życiu.

Spotykamy się w Iwoniczu-Zdroju, na placu Załuskich Karola i Józefa przed Starymi Łazienkami – każdy piątek około godz. 14:00!
Bądź tam gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia! Do zobaczenia!
https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/kosciol-uliczny-iwonicz-zdroj/

#kosciółUliczny #chrześcijaństwo #kościółchrześcijański

Bóg jest DOBRY i tylko DOBRY

Bóg jest DOBRY i tylko DOBRY – Kościół Uliczny “Jezus Cię Kocha!” Iwonicz-Zdrój, 26.10.2023

❤️🔥 Spotkanie z Bogiem przynosi radykalną zmianę w naszym życiu. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę Krzyża, Jego Duch zamieszkuje w nas, stajemy się Bożymi dziećmi. To nie jest tylko religijne wyznanie, ale realna zmiana, która jest widoczna dla innych. Kiedy trwamy w relacji z Bogiem, nasze życie ulega przemianie, a nasz charakter staje się z każdym dniem się bardziej podobny do Jezusa.

Słowo Boże mówi w Jeremiasza 29:11:
Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.

Nie wahaj się, zwróć się do Boga dziś w swojej modlitwie. Bóg jest Dobry i tylko Dobry. Jego Miłość jest bezwarunkowa, a Jego troska nie ma granic. Niezależnie od tego, przez co przechodzisz, możesz być pewien, że On nigdy Cię nie porzuci i nigdy nie opuści. On zawsze jest gotów pomóc. Kiedy przychodzisz do Niego z ufnością i otwartym sercem, On przemieni Twoje życie i objawi Swoją Miłość.

Spotykamy się w Iwoniczu-Zdroju, na placu Załuskich Karola i Józefa przed Starymi Łazienkami – każdy piątek około godz. 14:00!
Bądź tam gdzie Niebo dotyka ziemi, a Boża Miłość przemienia życia! Do zobaczenia!
https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/kosciol-uliczny-iwonicz-zdroj/

#kosciółUliczny #chrześcijaństwo #kościółchrześcijański