Bóg może uczynić o wiele więcej

Bóg może uczynić o wiele więcej! – Pastor Miron Wojnowski

❤️🔥 Bóg może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o czym możemy myśleć, albo o co możemy prosić! On jest Bogiem Wszechmogącym! Hallelujah!

Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;
Od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę;
Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha;
Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;
Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.
Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy;
Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Efezjan 3: 14-21

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/