Uwierz, że Bóg Cię kocha!

Dobre rzeczy przydarzają się tym, którzy wierzą, że Bóg ich kocha! – Pastor Tim Finlayson

❤️🔥 Ojcze dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że Twoja Miłość uwalnia!
Dziękuję Ci Jezu że wziąłeś na siebie wszystkie moje grzechy, wszystkie moje choroby. Dziękuję Ci Ojcze, że Ty mnie kochasz, i że nic nie jest w stanie wpłynąć na Twoją Miłość do mnie, bo kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Ty mnie umiłowałeś!

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Jana 3:16

Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.
Filipian 4:13

Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie; niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu.
1 Koryntian 15:34

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie: https://jezusciekocha.pl/kosciol-chrzescijanski-river-w-krosnie/

Chrześcijańskie nauczania, uczniostwo w Jezusie Chrystusie – zobacz więcej materiałów tutaj: https://jezusciekocha.pl/blog-uczniostwo/