Jeżeli Bóg z nami, to kto przeciw nam?

Jeżeli Bóg z nami, to kto przeciw nam? Należymy do Niego, On jest naszym Ojcem. Dlatego, że Biblia mówi, że wszystkim, którzy Go przyjęli, On dał moc, autorytet i prawo, aby byli nazwani synami Boga.

Synu, Córko Boga. Czy wiesz, czyim dzieckiem jesteś? Dzieckiem Króla, który panuje nad całym światem. Biblia mówi, że cały świat mieści się na Jego dłoni. #shorts